fb
Select Page

Si et crida l’atenció la professió de zelador però no saps molt bé ni les funcions i tasques que aquest ha d’exercir ni com accedir a aquest lloc de treball, t’expliquem en aquest post com preparar les corresponents oposicions per aconseguir treballar com a zelador. Prepara la convocatòria a zelador per a l’ICS.

Avís important! S’ha ampliat el termini d’inscripció fins al 13 de febrer. Encara ets a temps de presentar-te a les oposicions de l’ICS i aconseguir la teva plaça.

La Generalitat de Catalunya ha decidit ampliar el termini dues setmanes més per unes incidències tècniques informàtiques que hi va haver durant els dies d’inscripció.

Perquè tingueu una orientació i una previsió de les tres fases en què es divideix la convocatòria us deixem aquesta informació:

 • Fase 1: entre el segon i el tercer trimestre del 2023
 • Fase 2: abans del 31 de desembre del 2024
 • Fase 3: entre el 31 de desembre del 2024 i el primer semestre del 2025

Si et crida l’atenció la professió de zelador, ara tens l’oportunitat d’aconseguir una plaça.

 

Convocatòria a zelador de l’ICS

 

Es convoquen 188 places, 51 places corresponents a places d’estabilització i 137 places corresponents a OOP 2019, 2020 i 2021.

Els aspirants heu d’emplenar la sol·licitud a través de mitjans electrònics.

Els interessats que van voler participar en les proves selectives de la convocatòria d’oposicions a zelador van haver d’emplenar la sol·licitud per via electrònica.

És a dir, per accedir al formulari cal fer la seqüència següent: www.ics.gencat.cat, després seleccionem “Treballeu a l’ICS”, i posteriorment cliquem a “Sistema de gestió de recursos humans”.Convocatoria-celadores-en-Barcelona

Aquí us identifiqueu i podeu accedir a la inscripció. Abans de fer-la, l’aspirant ha d’introduir a “Gestor de currículum” el títol acadèmic oficial per poder participar en la convocatòria. Aquest camp és obligatori.

Un cop finalitzada, els aspirants van abonar la quantitat de 24,90 € per les taxes de drets d’examen, en què es va aplicar un descompte del 20%. Si aquesta quantitat no s’ingressa, l’opositor no pot continuar en el procés. Prepara la convocatòria a zelador per a l’ICS.

 

Requisits

 

Segons la darrera convocatòria, els requisits per poder accedir al procés de selecció per a les oposicions de zeladors de l’ICS són els següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la UE.
 • Tenir fets els 16 anys.
 • No excedir l’edat de jubilació.
 • Acreditar capacitat física o psíquica necessària per exercir les funcions del lloc de treball.
 • No estar inhabilitat ni separat mitjançant expedient disciplinari.
 • Posseir el títol d’estudis primaris, certificat d’EGB o equivalent.

 

Temari

TEMES GENERALS

 

 1. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 2. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Competències de l’Institut Català de la Salut.
 3. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.
 4. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics.
 5. Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 6. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.
 7. Llei de prevenció de riscos laborals.
 8. Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 9. Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.
 10. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.
 11. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d´atenció als professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l´Institut Català de la Salut.

 

TEMES ESPECÍFICS

 

 1. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.
 2. Les funcions de zelador als centres hospitalaris i d’atenció primària a l’Institut Català de la Salut. Facturació a tercers: supòsits i conceptes facturables. Normes bàsiques de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.
 3. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El dret a la informació i la confidencialitat.
 4. Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d’arxiu i documentació. Conservació o destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
 5. Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l’entorn Word, edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, desar i crear documents nous). 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: l’entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, desar i recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibre, fórmules i funcions, finestres.
 6. Prevenció de riscos laborals: riscos en l’àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic.
 7. Perfil competencial: perfil competencial: adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i priorització.

 

Proves selectives de la convocatòria de zeladors de Barcelona

 

Us expliquem com és el procés de selecció d’aquestes oposicions a zelador de l’ICS.

Les proves es faran pel sistema de concurs oposició. La fase d’oposició té caràcter obligatori i eliminatori. Aquestes proves consten de tres proves, encara que la tercera no té caràcter eliminatori. Les proves primeres i terceres es faran el mateix dia. La primera prova consta de dos exercicis tipus test. Un amb preguntes relacionades amb el contingut propi de la categoria. L’altre, un cas pràctic.

La segona prova també està dividida en dues parts. Una avaluarà els coneixements de la llengua catalana. Es farà una avaluació de l’expressió escrita i de l’expressió oral. La segona avaluarà els coneixements de la llengua espanyola.

La tercera prova consisteix a avaluar el perfil competencial del zelador. Per sort, aquesta prova no té caràcter eliminatori.

Finalment, un cop finalitzades les proves, el tribunal qualificador publicarà els resultats, i l’alumne tindrà 10 dies hàbils per fer-hi les al·legacions pertinents. Un cop resoltes aquestes, es publicarà el resultat definitiu.

 

Funcions del zelador

Convocatoria-a-celadores-en-Barcelona.jpg

Algunes de les seves funcions o tasques més generals són les següents:

 • Ajudar el personal sanitari en les tasques ordinàries
 • Mobilitzar els pacients: trasllats de planta, a quiròfan, etc.
 • Acomodar els pacients a la seva habitació
 • Informar sobre desperfectes de l’edifici
 • Labor de vigilància mantenint ordre i silenci
 • Traslladar objectes i documents
 • Prestar serveis de guàrdia

 

Practic t’ajuda a treballar com a zelador de l’ICS

 

Si finalment t’has animat i t’estàs plantejant aconseguir la teva plaça com a zelador de l’ICS ets a temps d’apuntar-te a l’acadèmia Practicbcn i gaudir de tots els seus avantatges.

Tenim professors altament capacitats, temari totalment actualitzat i fem tests i simulacres perquè vagis tan preparat com sigui possible a l’examen.

Truca’ns o omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu per resoldre tots els teus dubtes. Aprofita l’oportunitat!

practic-barcelona-oposiciones

Consigue tu plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Sol·licita informació gratuïta i sense compromís

RGPD Llei de Protecció de Dades

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD
Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacitat i RGPD.