¿Tienes dudas?

Oposicions
Tramitació Processal i Administrativa
a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Tramitació Processal i Administrativa a Barcelona.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar al Cos de Tramitació Processal i Administrativa.

certificado-Actic-practic

Tenir nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

Tenir 16 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Posseir la titulació de batxiller o equivalent.

certificado-Actic-practic

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.

certificado-Actic-practic

Habilitació: No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, llevat que s’hagués obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, llevat que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos de les proves selectives a les quals es presentin.

Pruebas-Oposiciones-Tramitacion-Procesal-y-Administrativa

Proves

Seguint el criteri de l’última convocatòria de les oposicions tramitació processal estarà formada pels següents exercicis:

Fase d’oposició

 

Primer exercici

Constistirà a contestar un qüestionari sobre les matèries del Programa. Constarà de 100 preguntes vàlides amb 4 respostes alternatives de les quals només una és la correcta.

La durada de la prova serà de 90 minuts.

pruebas-tramitacion-procesal-y-Administrativa

Segon exercici

Consistirà a contestar 20 preguntes tipus tests referides a un cas pràctic que plantejarà el Tribunal.

La durada de la prova serà de 60 minuts.

Tercer exercici

Consistirà a contestar un total de 15 preguntes pràctiques i aplicades a la utilització d’un processador de textos Microsoft Word amb els requeriments de presentació que el Tribunal determini.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 30 minuts.

Fase de concurs

En la fase de concurs es valoraran els mèrits que aportin els opositors que hagin superat tots els exercicis de la fase d’oposició, segons el barem que pots veure en aquest enllaç.

Per a accedir a la fase de concurs serà necessari, serà necessari haver superat la fase d’oposició.

practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

"Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible"

RGPD Llei de Protecció de Dades

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD
Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacitat i RGPD.

Suscríbete al boletin