Oposicions Auxili Judicial a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Auxili Judicial a Barcelona 

Requisits

Tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a places d’Auxili Judicial.

Tenir nacionalitat espanyola.

Haver complert 18 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa.

Posseir la titulació de graduat en ESO o equivalent.

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.

Habilitació: Per poder optar a aquest cos, no pot haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, llevat que s'hagués obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, llevat que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos de les proves selectives a les quals es presentin voluntària.

Proves

Segons l’última convocatòria, la fase d’oposició estarà formada pels següents exercicis, que se celebraran en un mateix acte en el mateix dia, un a continuació de l’altre.

 

Primer exercici

 

De caràcter teòric, escrit, obligatori i eliminatori. Consistirà a contestar un qüestionari-test sobre les matèries del programa. Constarà de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives de les quals només una és la correcta.
La durada de l’exercici serà de 75 minuts. Es qualificarà de 0 a 100 punts.
Les preguntes encertades es valoraran amb 1 punt; les preguntes no encertades descomptaran 0,25 punts; i les preguntes no contestades no seran puntuades.
La puntuació obtinguda per cada aspirant es correspondrà amb el nombre de respostes encertades, feta la deducció de les no encertades.
El qüestionari proposat pel Tribunal constarà de 100 preguntes i 4 de reserva que, en cas d’alguna anul·lació, seran substituïdes per l’ordre establert.

 

Segon exercici

 

De caràcter pràctic, escrit, obligatori i eliminatori. Consistirà en la contestació a un qüestionari-test de 50 preguntes, amb 4 respostes alternatives de les quals només una és la correcta i referides a 2 casos pràctics de diligència judicial que seran proposats pel Tribunal.

Es qualificarà de 0 a 100 punts en total, quedant eliminats els opositors que no obtinguin puntuació en algun dels dos casos pràctics.
Les preguntes encertades es valoraran amb 2,00 punts. Les no encertades descomptaran 0,50 punts i les no contestades descomptaran 0,25 punts. Si el resultat és un nombre negatiu es qualificarà amb 0 punts. La durada de l’exercici serà de 60 minuts.
El qüestionari proposat pel Tribunal constarà de 50 preguntes i 2 de reserva. En cas d’alguna anul·lació, s’actuarà de la mateixa manera que s’ha indicat per al primer exercici. acadèmia oposicions auxili judicial Barcelona

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per preparar oposicions Auxili Judicial Barcelona.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies