¿Tienes dudas?

Oposicions

administratiu  Generalitat de Catalunya

Acadèmia centre de preparació per a les oposicions del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors han de complir els següents requisits per a opositar a Administratiu de la Generalitat de Catalunya:

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió dels coneixements exigits de llengua catalana.

certificado-Actic-practic

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar un nivell C2 de coneixement d’aquesta llengua

Proves

generalitat-de-catalunya

El procés selectiu  de les oposicions administratiu generalitat serà de concurs oposició.

 

Fase d’oposició

 

Constarà de les següents proves.

 

Primera prova

 

Consta de tres exercicis.

  • Primer exercici. Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari sobre competències professionals relacionades amb el lloc a cobrir. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 5 punts.
  • Segon exercici. Coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes sobre els continguts del temari.
  • Tercer exercici: Supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d’un o diversos supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

 

Administrativos-de-la-Generalitat

Segona prova

 

Prova d’ofimàtica pràctica. De caràcter obligatori i eliminatori. Aplicació pràctica dels coneixements relatius a les funcions i utilitats del sistema operatiu Windows.

 

Tercera prova

 

Coneixements de llengua catalana i castellà. La llista de persones aspirants que han de realitzar aquesta segona prova es publicarà juntament amb la llista d’aprovats de la segona prova. Constarà d’una prova en llengua catalana i una altra en castellà (si fos necessari) per acreditar els coneixements de l’aspirant sobre aquestes dues llengües oficials. 

 

Fase de concurs

 

Consistirà en la valoració dels mèrits que apareixeran a la convocatòria. Per saber quins mèrits es van tenir en compte en l’anterior convocatòria, podeu fer-ho clicant aquí.

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita informació gratuïta i sense compromís

Solicita información Practic Barcelona

Subscriu-te al butlletí