¿Tienes dudas?

Oposicions Administratiu Generalitat de Catalunya

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Tots els opositors han de complir els següents requisits per a opositar a Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic.

Estar en possessió dels coneixements exigits de llengua catalana.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un nivell C2 de coneixement d'aquesta llengua.

Proves

El procés selectiu  de les oposicions administratiu generalitat serà de concurs oposició.

 

Fase d’oposició

 

Constarà de les següents proves.

 

Primera prova

 

Consta de tres exercicis.

  • Primer exercici. Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari sobre competències professionals relacionades amb el lloc a cobrir. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 5 punts.
  • Segon exercici. Coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes sobre els continguts del temari.
  • Tercer exercici: Supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d’un o diversos supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

 

Segona prova

 

Prova d’ofimàtica pràctica. De caràcter obligatori i eliminatori. Aplicació pràctica dels coneixements relatius a les funcions i utilitats del sistema operatiu Windows.

 

Tercera prova

 

Coneixements de llengua catalana i castellà. La llista de persones aspirants que han de realitzar aquesta segona prova es publicarà juntament amb la llista d’aprovats de la segona prova. Constarà d’una prova en llengua catalana i una altra en castellà (si fos necessari) per acreditar els coneixements de l’aspirant sobre aquestes dues llengües oficials. 

 

Fase de concurs

 

Consistirà en la valoració dels mèrits que apareixeran a la convocatòria. Per saber quins mèrits es van tenir en compte en l’anterior convocatòria, podeu fer-ho clicant aquí.

 

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per preparar l’oposició al cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD