Oposicions a Correus a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions estatals de Correus.

La societat anònima estatal Correus i Telègrafs ha anunciat diversos processos de contractació de personal laboral fix per als pròxims anys. De fet, l’última oferta emesa per l’empresa ha posat en marxa 3.421 noves places per a accedir al Grup Professional IV, Personal Operatiu, durant l’any 2020. 

Aprofita ara l’oportunitat d’aconseguir un treball per a tota la vida amb bones condicions laborals i grans avantatges. Vine a Practic, la millor acadèmia de correus de Barcelona, a preparar-te l’examen. És una prova senzilla i accessible, per la qual només necessites tenir el Graduat de l’ESO per a poder presentar-te.

Requisits

Tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a les places de correus previstes per aquest any.

Haver complert l'edat legal de contractació prevista per a cada lloc de treball.

 

Complir els requisits contractuals conforme a la legislació vigent en matèria de permisos de treball o qualsevol altra que la substitueixi.

 

Estar en possessió del títol d'Ensenyament Secundari Obligatori, Graduat Escolar o qualsevol titulació equivalent. O bé tenir coneixement, experiència i aptituds, adquirits en l'acompliment de la seva professió, equivalents a aquesta titulació, d'acord amb l'III Conveni Col·lectiu, per a l'acompliment dels llocs de treball del Grup IV Personal Operatiu.

No mantenir en l'actualitat una relació laboral fixa amb Correus.

 

No haver estat separat del servei ni acomiadat disciplinàriament, per fets esdevinguts en l'àmbit de les societats del Grup Correus.

Proves

Correus va fer públics els criteris que regeixen les proves de selecció de la convocatòria de les 4.055 places.

Segons aquests nous criteris, Correus realitzarà dues proves diferents, una per a les places de repartiment i agent/classificació i una altra per a les places d’atenció al client. A continuació us detallem les característiques de totes dues proves.

  

Procés de selecció per a llocs de Repartiment i Agent de Classificació

 

El procés de selecció tindrà les fases i proves previstes a continuació. Amb un màxim de 48 punts, distribuïts entre un màxim de 30 punts per a la fase de prova (62.50%). I un màxim de 18 punts per a la fase de mèrits (37,50%). Excepte per als llocs de Repartiment 1 (motoritzat), en aquest cas el màxim total serà de 51 punts. Distribuïts entre un màxim de 30 punts per a la fase de prova (58,82%) i un màxim de 21 punts per a la fase de mèrits (41,18%).

 

Fase de prova

 

Consistirà en la realització d’una prova conjunta, en modalitat presencial, que tindrà caràcter eliminatori, i on els errors no puntuaran negativament, distribuïda de la següent manera:

  • 90% Matèries relacionades en l’Annex III de les bases de 2019, que podran contenir preguntes generals i específiques per a aquests llocs de treball.
  • 10% Psicotècniques.
    acadèmia correus barcelona

El temps màxim per a la realització d’aquest exercici serà de 90 minuts.

La valoració de la prova serà conjunta i per a superar el qüestionari tipus test l’aspirant haurà d’obtenir un mínim de 15 punts. La valoració màxima de la prova conjunta no podrà ser superior a 30 punts.

 

Fase de mèrits

 

La fase de valoració de mèrits, que no té caràcter eliminatori,  inclou els mèrits i puntuacions previstos a continuació:

1.- La suma de l’antiguitat total a Correus, en qualsevol lloc de treball durant els últims 7 anys. Per cada mes complet de prestació amb contractes a temps complet i la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,04 punts, amb un màxim de 2,88 punts.

2.- Per haver exercit cadascun dels llocs de treball a la província sol·licitada, durant els últims 7 anys. Per cada mes complet de prestació amb contractes a temps complet i la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,075 punts, amb un màxim de 3 punts.

3.- Per la pertinença a les bosses d’ús del lloc i província sol·licitats, que es constitueixin conforme a la convocatòria de Borses d’ocupació destinades a la cobertura temporal de llocs operatius de 23 d’octubre de 2017, i haver obtingut en elles una puntuació per la valoració de mèrits per a cada lloc de treball, d’acord amb la següent escala:

Valoració de mèrits entre 0 i 5: 1,50 punts.

Valoració de mèrits major de 5 i fins a 15: 2,50 punts.

acadèmia correus barcelonaValoració de mèrits major de 15 i fins a 30: 4,12 punts.

4.- Per als llocs de treball de Repartiment 1 (motoritzat), en els termes expressats en aquestes bases: Per la possessió del permís de conduir A.A.1 (moto), 3 punts. Per la possessió del permís B (cotxe), 1 punt. Els punts per aquests dos permisos no són acumulables, de manera que el màxim per aquest concepte serà de 3 punts.

 

Formació

 

5.- Formació. Els cursos de formació relacionats es valoraran conforme a la següent puntuació individual, amb un màxim de 8 punts:

Curs el Client i la cadena de valor: 1,10 punts.

Curs de Portfoli de productes: 1,60 punts.

Curs de Paqueteria: 1,60 punts.

Curs d’Excel bàsic personal operatiu: 1,50 punts.

Curs de Digitalització III: 1,10 punts.

Curs de SGIE i PDA: 1,10 punts.

 

Procés de selecció per al lloc d’Atenció al Client

 

El procés de selecció tindrà les fases i proves previstes a continuació, amb un màxim de 51 punts, distribuïts entre un màxim de 30 punts per a la fase de prova (58,82%) i un màxim de 21 punts per a la fase de mèrits (41,18%).

 

Fase de prova

 

Consistirà en la realització d’una prova conjunta, en modalitat presencial, que tindrà caràcter eliminatori, i on els errors no puntuaran negativament, distribuïda de la següent manera:

  • 90% Matèries relacionades en l’Annex III de les bases de 2019, que podran contenir preguntes generals i específiques per a aquest lloc de treball.
  • 10% Psicotècniques.

oposicions correus barcelona

El temps màxim per a la realització d’aquesta prova serà de 90 minuts.

La valoració de la prova serà conjunta i per a superar el qüestionari tipus test l’aspirant haurà d’obtenir un mínim de 15 punts. La valoració màxima de la prova conjunta no podrà ser superior a 30 punts.

 

Fase de mèrits

 

La fase de valoració de mèrits, que no té caràcter eliminatori, inclou els mèrits i puntuacions previstos a continuació:

1.- La suma de l’antiguitat total a Correus, en qualsevol lloc de treball durant els últims 7 anys. Per cada mes complet de prestació amb contractes a temps complet i la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,04 punts, amb un màxim de 2,88 punts.

2.- Per haver exercit cadascun dels llocs de treball a la província sol·licitada, durant els últims 7 anys. Per cada mes complet de prestació amb contractes a temps complet i la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,075 punts, amb un màxim de 3 punts.

3.- Per la pertinença a les bosses d’ús del lloc i província sol·licitats, que es constitueixin conforme a la convocatòria de Borses d’ocupació destinades a la cobertura temporal de llocs operatius de 23 d’octubre de 2017, i haver obtingut en elles una puntuació per la valoració de mèrits per a cada lloc de treball, d’acord amb la següent escala:

Valoració de mèrits entre 0 i 5: 1,50 punts.

Valoració de mèrits major de 5 i fins a 15: 2,50 punts.

Valoració de mèrits major de 15 i fins a 30: 4,12 punts.

4.- Per la titulació Universitària o Formació Professional de Grau Superior en les famílies professionals de “Administració i gestió”, “Comercial i Màrqueting” i “Informàtica i comunicacions”, 3 punts (les persones que obtinguin aquesta puntuació no sumaran la de l’apartat següent).

5.- Per la possessió del Títol de Formació Professional Grau Mitjà comprès en les famílies professionals de “Administració i gestió”, “Comercial i Màrqueting” i “Informàtica i comunicacions”, 1,50 punts.

Formació

 

6.- Formació. Els cursos de formació relacionats es valoraran conforme a la següent puntuació individual, amb un màxim de 8 punts:

Curs de Client i la cadena de valor: 1,10 punts.

Curs de Portfoli de productes: 1,60 punts.

Curs de Paqueteria: 1,60 punts.

Curs d’Excel bàsic personal operatiu: 1,50 punts.

Curs de Digitalització III: 1,10 punts.

Curs de Tècniques de Venda I: 1,10 punts.

 

Reconeixement mèdic

Els aspirants seleccionats, abans de formalitzar el contracte, hauran de superar un reconeixement mèdic per demostrar que posseeixen la capacitat funcional necessària per complir de les funcions del lloc de treball. El resultat d’aquest reconeixement ha de ser APTE.

 

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per a preparar les oposicions a Correus.

 

RGPD Llei de Protecció de Dades

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD
Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacitat i RGPD

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies