¿Tienes dudas?

Oposicions de
CorreusBarcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions estatals de Correus.

Treballar a la societat estatal de Correus i Telègrafs és una gran opció per tenir una ocupació estable amb grans avantatges. Durant els últims anys s’han convocat oposicions de Correus amb milers de places, malgrat això, la convocatòria de Correus 2022 serà la més gran de les últimes dècades. En 2022 tindrem una oferta de Correus que comptarà amb 7.757 llocs i un, pot ser teu!

No perdis temps i rep tota l’ajuda que necessites per aprovar l’examen previst per a novembre de 2022. T’esperem a Practic BCN, la millor acadèmia de Correus de Barcelona. Anem a acompanyar-te fent que l’estudi del temari de Correus sigui més senzill i eficaç. Recorda que tan sols necessites tenir el Graduat en ESO per poder-te presentar.

Troba en el nostre blog la informació que es coneix fins ara sobre la nova convocatòria de Correus 2022!

Convocades 7757 places per a Correus

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Malgrat que estem esperant les bases de la propera convocatòria 2022 que sortiran properament  us expliquem que, fins a dia d’avui, aquests són els requisits que s’han de complir per opositar a Correus.

certificado-Actic-practic

Haver complert l’edat legal de contractació prevista per a cada lloc de treball.

certificado-Actic-practic

Complir els requisits contractuals conforme a la legislació vigent en matèria de permisos de treball o qualsevol altra que la substitueixi.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, Graduat Escolar o equivalent. O bé tenir coneixement, experiència i aptituds, adquirits en l’acompliment de la seva professió, equivalents a aquesta titulació, d’acord amb l’III Conveni Col·lectiu, per a l’acompliment dels llocs de treball del Grup IV Personal Operatiu.

certificado-Actic-practic

No mantenir en l’actualitat una relació laboral fixa amb Correus.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat del servei ni acomiadat disciplinàriament, per fets esdevinguts en l’àmbit de les societats del Grup Correu-vos.

certificado-Actic-practic

Per al lloc de Repartiment 1 (motoritzat), disposar dels permisos de circulació habilitants per a la conducció del vehicle a motor utilitzat per a l’acompliment del lloc adjudicat.

practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

"Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible"

Proves

Correus realitza dues proves diferents segons l’àrea a que et vulguis presentar. Una per als llocs de classificació i repartiment i, una altra, per al lloc d’atenció al client.

Las característiques d’ambdues proves són les mateixes i el contingut sobre el qual versa l’examen també. Matisar que, simplement, en l’avaluació de classificació i repartiment hi ha més preguntes sobre productes i serveis, i, en l’examen d’atenció al client hi ha més preguntes sobre la política de correus d’atenció al públic.

Us detallem àmpliament el procés de selecció de Correus perquè no us quedi cap dubte.

 

Pruebas-acceso-Correos-practic
practic-barcelona-oposiciones

Procés de selecció per a llocs de Repartiment i Agent de Classificació i Atenció al Públic

Solicita información Practic Barcelona

Tots dos exàmens consten de 2 parts, a través de les quals es pot sumar un màxim de 100 punts:

 • Fase de Prova (examen): màxim 63 punts.
 • Fase de Mèrits: màxim 37 punts.

 

Fase de prova

Test de 110 preguntes, en modalitat presencial, que tindrà caràcter eliminatori, i on els errors no puntuen negativament, és a dir, no resten. Consta de:

Pruebas-Correos-preguntas-practic
 • 90 preguntes sobre el temari actualitzat de Correus que s’indica en la respectiva convocatòria. L’examen contindrà preguntes generals i específiques per a el    lloc de treball al que s’opta.
 • 10 preguntes de psicotècnics.
 • 10 preguntes de reserva per si anul·len alguna de les anteriors.

El temps màxim per a la realització d’aquest exercici és  de 110 minuts i cada una de les preguntes encertades tindrà un valor de 0,63 punts.

Pruebas-Correos-tiempo-examen-practic

Fase de mèrits

La valoració de mèrits no té caràcter eliminatori, és complementària als punts obtinguts en la fase de prova. Inclou els mèrits i puntuacions previstes a contínuació.

1. La suma de l’antiguitat total a Correus, en qualsevol lloc de treball des de l’1 de maig de 2012. Per cada dia de la durada efectiva dels contractes a temps complet, o la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,00254 punts amb un màxim de 6,5 punts.

2. Per haver exercit cadascun dels llocs de treball a la província sol·licitada, des de l’1 de maig de 2012. Per cada dia de la durada efectiva de l’o dels contractes a temps complet, o la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,00332 punts amb un màxim de 8,5 punts.

3. Per pertànyer a les borses d’ocupació del lloc i província sol·licitats, que es constitueixin conforme a la convocatòria de Borses d’ocupació destinades a la cobertura temporal de llocs operatius de 23 d’octubre de 2017, i haver obtingut en elles una puntuació per la valoració de mèrits per a cada lloc de treball, d’acord amb la següent escala:

 • Valoració de mèrits entre 0 i 5: 2,50 punts.
 • Valoració de mèrits major de 5 i fins a 15: 6 punts.
 • Valoració de mèrits major de 15 i fins a 30: 9 punts.

4. Haver superat positivament els cursos relacionats en aquest apartat. Cada curs reporta els punts que s’indiquen a continuació, amb un topall màxim de 6 punts en aquest mèrit. 

 • Curs el Client i la cadena de valor: 0,5 punts.
 • Curs de Portfoli de productes: 1,3 punts.
 • Curs de Paqueteria: 1,3 punts.
 • Curs d’Excel bàsic personal operatiu: 1,3 punts.
 • Curs de Digitalització III: 0,5 punts.
 • Curs de SGIE i PDA: 1,6 punts.

5. Estar en possessió d’una titulació universitària oficial, 3 punts.

6. Estar en possessió de la titulació de Formació Professional o Batxillerat, 3 punts. Aquesta puntuació no serà acumulativa si el/la candidat/a aporta una titulació universitària oficial.

7. Per al lloc de Repartiment 1 (Repartiment motoritzat), estar en possessió del permís de conduir A1, 6 punts.

8. Per al lloc de Repartiment 2 (Repartiment a peu) i Agent/classificació, estar en possessió del permís de conduir B (cotxe), 2 punts.

9. Acreditar coneixements d’idiomes, en raó als següents àmbits i criteris, amb un màxim de 2 punts obtinguts de la següent forma:

a) En les Comunitats Autònomes de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana, on en els seus Estatuts d’Autonomia es reconeix, a més del castellà, una altra llengua oficial pròpia: 

 • Per coneixements de l’idioma anglès, en raó al nivell A2 o superior del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) conforme a l’Annex IV de les bases generals de l’anterior convocatòria, 1 punt.
 • Per coneixements de la llengua oficial pròpia de cada Comunitat Autònoma en raó al quadre annexo V de les bases generals de l’anterior convocatòria, 1 punt. L’acreditació documental del coneixement d’aquestes llengües oficials pròpies s’efectuarà mitjançant aportació del corresponent certificat lingüístic expedit o homologat pels organismes públics competents en la matèria amb indicació expressa del nivell de competència lingüística aconseguit d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència (MCER). En cap cas es podrà acreditar mitjançant fotocòpia de l’historial acadèmic del sol·licitant.

b) A les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla:

 • Per coneixements de l’idioma anglès, en raó al nivell A2 o superior del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) conforme a l’Annex IV de les bases, 1 punt.
 • Per acreditar coneixements de Dariya a Ceuta i Tagmazid a Melilla mitjançant la superació de la prova realitzada per Correus, 1 punt. El punt s’atorgarà en el cas d’haver encertat un mínim de 6 preguntes de les 10 que tindrà la prova i la durada de la qual serà de 20 minutos.

c) En la resta de Comunitats/Ciutats Autònomes no incloses als apartats a) i b) anteriors:

 • Per coneixements de l’idioma anglès en raó al nivell A2 o superior del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) conforme a l’Annex IV de les bases, 2 punts.

 

practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

"Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible"

RGPD Llei de Protecció de Dades

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD
Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacitat i RGPD.

Suscríbete al boletin