fb

Oposicions a

auxiliar administratiu del

Ajuntament a Barcelona

Acadèmia, centre de preparació per a les oposicions d’auxiliar administratiu del Ajuntament de Barcelona.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Actualment està actiu un procés de 81 places per a l’Ajuntament de Barcelona, el temari del qual només consta de 4 temes sobre Word i Excel. Aprofita aquesta oportunitat!

Basant-nos en l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a places d’auxiliar administratiu del Ajuntament de Barcelona:

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent.

certificado-Actic-practic

Tenir el nivell C de coneixements de la llengua catalana.

certificado-Actic-practic

Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar un nivell C2 o equivalent en castellà.

Proves

generalitat-de-catalunya

Fase d’oposició

 

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 20 punts i està constituïda per les proves i exercicis que s’indiquen a continuació.

 

Primera prova

 

Consta de tres exercicis.

  • Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre les preguntes d’un qüestionari sobre competències professionals relacionades amb el Cos Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya. El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació serà de 0 a 5 punts.
  • Segon exercici: Coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives, on només una és la correcta, sobre el contingut del temari que figura a la convocatòria. El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.
  • Tercer exercici: Supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic que pot consistir en el desenvolupament de diferents qüestions sobre l’aplicació de coneixements del temari que figura a la convocatòria. Així com de les funcions pròpies de l’escala d’auxiliar de l’administració del Cos d’Auxiliar Administratiu de la Generalitat. El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

El tribunal qualificador no avaluarà el tercer exercici de les persones que no hagin superat el segon.

La qualificació d’aquesta primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

Administrativos-de-la-Generalitat

Segona prova

 

Coneixements de llengua catalana i castellà. La llista de persones aspirants que han de realitzar aquesta segona prova es publicarà juntament amb la llista d’aprovats de la primera prova. Constarà d’una prova en llengua catalana i una altra en castellà (si fos necessari) per acreditar els coneixements de l’aspirant sobre aquestes dues llengües oficials.

 

Fase de concurs

 

Consistirà en la valoració dels mèrits que apareixeran a la convocatòria. Per saber quins mèrits es van tenir en compte en l’anterior convocatòria, podeu fer-ho clicant aquí.

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí