Oposicions al Cos Auxiliar Administratiu Generalitat de Catalunya

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions al Cos d’Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Basant-nos en l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a places en el Cos d’Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent.

Tenir el nivell C de coneixements de la llengua catalana.

Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un nivell C2 o equivalent en castellà.

Proves

El procés selectiu dels aspirants és el de concurs oposició.

oposicions auxiliar administratiu generalitat

Fase d’oposició

 

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 20 punts i està constituïda per les proves i exercicis que s’indiquen a continuació.

 

Primera prova

 

Consta de tres exercicis.

  • Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre les preguntes d’un qüestionari sobre competències professionals relacionades amb el Cos Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya. El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació serà de 0 a 5 punts.
  • Segon exercici: Coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives, on només una és la correcta, sobre el contingut del temari que figura a la convocatòria. El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.
  • Tercer exercici: Supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic que pot consistir en el desenvolupament de diferents qüestions sobre l’aplicació de coneixements del temari que figura a la convocatòria. Així com de les funcions pròpies de l’escala d’auxiliar de l’administració del Cos d’Auxiliar Administratiu de la Generalitat. El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

El tribunal qualificador no avaluarà el tercer exercici de les persones que no hagin superat el segon.

La qualificació d’aquesta primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

 

Segona prova

 

Coneixements de llengua catalana i castellà. La llista de persones aspirants que han de realitzar aquesta segona prova es publicarà juntament amb la llista d’aprovats de la primera prova. Constarà d’una prova en llengua catalana i una altra en castellà (si fos necessari) per acreditar els coneixements de l’aspirant sobre aquestes dues llengües oficials.

 

Fase de concurs

 

Consistirà en la valoració dels mèrits que apareixeran a la convocatòria. Per saber quins mèrits es van tenir en compte en l’anterior convocatòria, podeu fer-ho clicant aquí.

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per preparar les oposicions d’Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD

Te llamamos