Tens dubtes?
Select Page

Oposició
Tropa i Marineria

 

ojo

Tot esperant la nova convocatòria per l’OEP 2023 abans del 31 de desembre

Enllaç a la publicació oficial BOE

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Tropa i Marineria.

 

certificado-Actic-practic

Posseir la nacionalitat espanyola o d’algun dels països de l’apèndix 2 de les bases de la convocatòria. En cas de ser estranger, tenir en vigor la targeta de residència temporal o de llarga durada a Espanya, o la targeta de familiar de resident comunitari.

certificado-Actic-practic

Tenir 18 anys i fer, com a màxim, 29 anys el dia d’incorporació al Centre Militar de Formació.

certificado-Actic-practic

No tenir antecedents penals i no tenir obert, en qualitat de processat, imputat, investigat o encausat cap procediment judicial per delicte dolós. No estar privat dels drets civils.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques. No trobar-se inhabilitat, amb caràcter ferm, per a l’exercici de funcions públiques. Posseir l’aptitud psicofísica necessària, que serà verificada mitjançant les proves que es determinin a la convocatòria.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió de la titulació requerida per a cada plaça.

certificado-Actic-practic

Hi ha un quadre mèdic d’exclusions exigibles per a l’ingrés als centres docents militars de formació aprovat per l’Ordre PCI/6/2019.

administrativos-estado-practic-bcn-barcelona

Proves

El procés de selecció estarà format per únic exercici compost per dues proves, totes dues obligatòries i eliminatòries, que es realitzaran de manera conjunta:

 

En què consisteix l’exercici

 

Primer exercici

Concurs: consistirà en la valoració dels mèrits generals, acadèmics i militars que acreditin les persones sol·licitants, d’acord amb el barem
corresponent.
Oposició: comprendrà la prova d’aptituds, de l’avaluació de les quals s’obté la puntuació de l’oposició de l’aspirant. Les proves d’aptitud mesuraran els factors verbal, numèric, espacial, mecànic, perceptiu, memòria i raonament abstracte. Això permetrà
assignar a cada sol·licitant una puntuació única i idèntica per a totesles places que sol·liciti.
oposita-con-practic-bcn

Segon exercici

Durant aquesta fase es faran les proves següents:
El reconeixement mèdic
La qualificació del reconeixement mèdic és d’«apte», «no apte» o «no apte permanent en aquesta convocatòria».Les proves d’aptitud física.
Proves físiques
Les persones aspirants hauran de fer totes les proves utilitzant vestuari esportiu.
Les proves seran:
– Salt de longitud sense cursa. Potència tren inferior.
– Abdominals. Resistència muscular abdominal.
– Flexoextensions de braços. Resistència muscular tren superior.
– Cursa d’anada i tornada. Resistència cardiorespiratòria.
Abans de començar les proves, s’explicarà a les persones aspirants en què consisteixen, a fi d’aconseguir tota objectivitat possible en la seva execució.
Prova de personalitat
El test o prova de personalitat es duu a terme per un psicòleg del cos.
És un examen similar a les proves psicotècniques. Es tracta d’una
prova que té com a finalitat conèixer la personalitat dels aspirants.

practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí