S’ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les borses de treball de l’Ajuntament de Barcelona.

El llistat està disponible al següent enllaç: Llista definitiva

Els aspirants amb una X a la columna de català o castellà de la llista anterior, hauran de fer la prova de coneixement de la llengua indicada.
 
 Així mateix, els candidats que disposin de la documentació acreditativa i no l’hagin aportada, podran presentar-la pels mitjans que s’indiquen a l’anterior enllaç. 
Es recomana aportar la documentació el més aviat millor per determinar l’exempció, si escau.
 
A més, les tres primeres proves així com la primera part de la sisena provase celebraran aquest proper dissabte 19 de març, sent l’hora d’obertura d’aules a les 9.30 hores, l’hora de tancament de les mateixes a les 10 hores i la previsió de fi a les 14 hores.

Tota aquesta informació i l’accés de cada aspirant (Fira de Barcelona – Hospitalet de Llobregat o Facultat de Dret – Universitat de Barcelona) la pots consultar al següent enllaç:
Data de celebració de les proves i accés
 
Pel que fa a les instruccions per a la realització de les proves, has de tenir en compte el següent:
Imprescindible mantenir les distàncies de seguretat de 1,5 metres entre persones i portar posada mascareta FFP2 (sense vàlvula) o quirúrgica.
No s’hi podrà accedir amb acompanyant.
Caldrà entrar un per un, evitant aglomeracions i contacte amb altres persones.
L’accés al recinte es farà a través de la porta d’entrada indicada a l’anunci de distribució publicat. (Al següent enllaç pots consultar el mapa d’ubicació dels espais: Mapa d’ubicació)
Hauràs de portar signat el document de declaració responsable COVID que podràs trobar al següent enllaç: Declaració responsable
A la taula només es podrà tenir: el material per a la realització de les proves (llapis, goma d’esborrar i maquineta), la documentació identificativa, una ampolla d’aigua, un paquet de mocadors, hidrogel i un rellotge de polsera analògic.

A tenir en compte per emplenar el full de respostes:
S’ha d’utilitzar llapis, si pot ser del número 2.
On indica CONVOCATÒRIA: BS2021
On indica NOM DE LA PROVA: indicar el que posa el quadernet.
On indica DATA: 19/03/2022
On indica PROVA: indicar el que posa el quadernet.
 
Finalment, està previst que tant la publicació dels quadernets de preguntes d’ofimàtica i llengua estrangera com els solucionaris sigui el mateix dia, 19 de març, a la tarda.

Molt ànim amb aquesta fase!

Com sempre, quedem a la vostra disposició.
 
Practic BCN

 

Estaremos encantados de ayudarte

¡Muchas gracias! Uno de nuestros asesores te informará muy pronto.