Oposicions Tècnics d’Hisenda Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Tècnics Hisenda a Barcelona.

Requisits

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a les oposicions a Tècnics d’Hisenda.

Nacionalitat: Tenir nacionalitat espanyola.

Edat: Tenir complerts 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

Titulació: Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o Grau. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o si escau del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.

Capacitat: Posseir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es derivin del lloc de treball a exercir.

Proves

Exercicis obligatoris de les oposicions Tècnics Hisenda

 

El procés selectiu constarà de les següents fases:

− Fase d’oposició.
− Curs selectiu.

Fase d’oposició. La fase d’oposició consistirà en la realització dels exercicis que a continuació es detallen.

 

Primer exercici

 

Constarà de dues parts a realitzar en una única sessió, sent totes dues obligatòries.

1a part: Consistirà en la contestació per escrit, en un temps màxim de dues hores i trenta minuts, a un qüestionari de vint-i-quatre preguntes/suposats sobre el temari de “Dret Civil i Mercantil”, “Economia” i “Dret Constitucional i Administratiu”.

2a part: Consistirà en la realització d’una prova escrita consistent a completar un text en l’idioma triat amb les paraules o expressions adequades, sense diccionari, en un temps màxim d’una hora. La seva realització és obligatòria i versarà sobre el coneixement dels idiomes anglès, francès o alemany, a elecció de l’aspirant segons opció manifestada en la seva sol·licitud.

L’exercici, en les seves dues parts, haurà d’escriure’s de tal manera que permeti la seva lectura per qualsevol membre del Tribunal, evitant la utilització d’abreviatures o signes no usuals en el llenguatge escrit.

 

Segon exercici

 

Consistirà en la resolució per escrit, en un temps màxim de quatre hores, de 5 supòsits pràctics de Comptabilitat i Matemàtica Financera, segons el temari.

 

Tercer exercici

 

Constarà de dues parts a realitzar en una única sessió, sent totes dues eliminatòries.

1a part: Consistirà en la contestació per escrit, en un temps màxim de tres hores, a un qüestionari de 24 preguntes sobre el temari de «Dret Financer i Tributari Espanyol». Entre aquestes preguntes s’inclourà la realització de supòsits pràctics, tant de liquidació d’Impostos com d’aplicació de la resta del Dret Tributari.

2a part: Consistirà a desenvolupar per escrit, en un temps màxim d’hora i mitja, un tema extret a l’atzar dels temes «Dret Financer i Tributari Espanyol», exclosos els temes número 1, 2, 3, 17, 21, 27, 28, 32, 37 i 38. El tema haurà de ser llegit per l’opositor, en sessió pública, davant el Tribunal. L’exercici haurà d’escriure’s de tal manera que permeti la seva lectura per qualsevol membre del Tribunal, evitant la utilització d’abreviatures o signes no usuals en el llenguatge escrit.

Curs selectiu. Els aspirants que superin la fase d’oposició realitzaran un curs selectiu, d’una durada màxima de quatre mesos lectius, en l’Institut d’Estudis Fiscals.

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per a preparar les oposicions a Tècnics d’Hisenda a Barcelona.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies