Oposicions Cos Superior Institucions Penitenciàries Barcelona. Psicòlegs

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions del Cos Superior Institucions Penitenciàries Barcelona. Psicòlegs.

Requisits

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a les oposicions del Cos Superior Institucions Penitenciàries. Psicòlegs.

Per a l'accés a aquest Cos es requerirà estar en possessió del títol universitari de Grau de caràcter oficial en les especialitats que reglamentàriament es determinin.

Conforme al que es disposa en l'article novè de la Llei 39/1970, del 22 de desembre, sobre reestructuració dels Cossos Penitenciaris, modificada per Reial decret llei 20/2011, del 30 de desembre, s'exigirà no haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, tret que s'hagués obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació.

Proves

Fase d’oposició

 

Tindrà una durada màxima de sis mesos. Constarà de quatre exercicis, tots ells eliminatoris.

 

Primer exercici

 

 • Consistirà a contestar per escrit a un qüestionari de 120 preguntes amb respostes múltiples sent una sola correcta, tenint totes elles el mateix valor. Les preguntes no contestades no seran puntuades i les respostes errònies puntuaran negativament. La durada màxima d’aquest exercici serà d’una hora i trenta minuts.
 • El 40% de preguntes versarà sobre l’apartat A de la part comú. El 20% de preguntes sobre l’apartat B de la part comú. El 20% de preguntes sobre l’Especialitat, apartat A. El 20% de preguntes sobre l’Especialitat, apartat B.
 • Aquest exercici es qualificarà amb una puntuació màxima de vint punts. El tribunal qualificador, abans de conèixer la identitat dels aspirants, decidirà com serà la puntuació mínima per a superar aquest exercici, fent públic aquest acord.
 •  

La puntuació mínima que s’estableixi resultarà de les puntuacions transformades que es derivin dels barems que fixi el Tribunal.

 

Segon exercici

 

 • Consistirà a treure a l’atzar dos temes de la part comuna a totes dues especialitats, apartat B) (penologia i dret penitenciari) i desenvolupar un d’ells oralment; treure a l’atzar dos temes de l’apartat A, de la part específica de l’especialitat corresponent i desenvolupar un d’ells oralment; i treure a l’atzar dos temes de l’apartat B, de la part específica de l’especialitat corresponent i desenvolupar un d’ells oralment.
 • Es disposarà per a l’exposició oral dels tres temes d’un màxim de 45 minuts. El Tribunal qualificador, prèviament a l’exposició dels temes, donarà 15 minuts a l’opositor per a la seva preparació.
 • El Tribunal en aquest acte podrà realitzar preguntes als aspirants que versin sobre els temes exposats oralment.
 • Quan, segons el parer del Tribunal, sigui notori o evident la insuficiència o falta d’adequació als temes preguntats, aquest podrà convidar a l’opositor al fet que doni per finalitzada l’exposició d’aquests.
 • S’atorgarà una qualificació màxima de 20 punts, sent necessari obtenir un mínim de 10 punts per a accedir a l’exercici següent.

 

Tercer exercici

 

 • Consistirà en una traducció directa, per escrit, al castellà i sense diccionari d’un document redactat en l’idioma seleccionat per l’aspirant, en la seva instància de participació, entre els oficials de la Unió Europea i l’àrab, tenint en compte de l’ús que d’ell pugui fer el candidat en el seu futur acompliment professional, i en qualsevol cas diferent del propi de la seva nacionalitat. La durada màxima serà de 45 minuts.
 • L’exercici serà llegit per l’aspirant en sessió pública davant el Tribunal, que podrà debatre amb l’opositor sobre el text, en l’idioma seleccionat
 • Aquest exercici es qualificarà amb una puntuació màxima de 10 punts, sent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar-lo.

 

Quart exercici

 

  • De caràcter pràctic, consistirà en l’elaboració, durant un temps màxim de quatre hores, d’un informe d’acord amb les competències atribuïdes als funcionaris del cos superior de tècnics d’institucions penitenciàries, en l’especialitat concreta a la qual optin els aspirants, sobre la base de les qüestions i informació documental que els faciliti el Tribunal.
  • L’exercici serà llegit en sessió pública i en la data que s’assenyali davant el Tribunal qualificador, podent aquest debatre amb l’aspirant el contingut de l’exercici.
  • S’atorgarà una qualificació màxima de vint punts, sent necessari obtenir un mínim de deu punts per a superar-ho.

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per a preparar l’oposició al Cos Superior d’Institucions penitenciàries Barcelona. Categoria Psicòlegs.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies