Divendres passat, vam poder conèixer l’anunci de la Generalitat sobre la convocatòria de 50 noves places per a accedir al cos d’Agents Rurals. Grup C, subgrup C1 de l’escala de funcionaris. Avui, 22 de juny, comença el termini per a poder accedir al procés selectiu per una de les places. Continua llegint per a conèixer tots els detalls de les oposicions Agent Rural Generalitat de Catalunya i quins passos hauràs de seguir per a participar.

 

Convocades 50 noves places per a accedir al cos d'Agents Rurals de la Generalitat. Click To Tweet

 

Presenta’t a les Oposicions Agent Rural Generalitat de Catalunya

 

El termini d’inscripcions és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Pel que avui, 22 de juny, comença el període per a realitzar les inscripcions, fins dilluns que ve, 20 de juliol, tots dos inclosos.

 

Com presentar la sol·licitud

 

És molt ràpid i senzill. Per a demanar la teva participació en la convocatòria tan sols hauràs de tramitar la sol·licitud de manera telemàtica a través dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya. Per a això, has d’accedir a aquest enllaç i emplenar el formulari que s’ha habilitat per a participar a les oposicions Agent Rural Generalitat de Catalunya. Finalment, segueix les indicacions que se t’aniran presentant.

 

Pagament de la taxa d’inscripció

 

L’últim pas per a finalitzar la teva sol·licitud de participació en el procés selectiu és el del corresponent pagament de les taxes. En aquest cas, les taxes de l’examen ascendeixen a 31,80€.

Per a tramitar el pagament pots fer-ho en línea amb la targeta bancària a través de l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat, una vegada finalitzada la sol·licitud telemàtica. Si ho desitges, pots fer-ho a través de carta de pagament, imprimint la corresponent fulla, i realitzant el pagament en qualsevol caixer d’alguna de les oficines de l’entitat col·laboradora, CaixaBank. No oblidis guardar el justificant de pagament.

Termini d'inscripcions per les oposicions d'Agent Rural de la Generalitat de Catalunya: del 22 de juny al 20 de juliol de 2020. Click To Tweet

 

Places convocades

 

La Generalitat de Catalunya ha convocat un total de 50 noves places de les quals 37 corresponen al torn de lliure accés, i les altres 13 quedaran reservades al torn de promoció interna. No sent possible, en cap cas, participar en tots dos torns.

Aquestes places pertanyen a l’oferta d’ocupació pública de 2017.

 

Requisits de participació

 

No hi ha canvis importants respecte a anteriors convocatòries. De totes maneres, repassem els requisits que hauràs de posseir per a poder participar en les oposicions Agent Rural Generalitat de Catalunya 2020. Aquests són:

 • oposicions-agent-rural-generalitat-de-catalunyaTenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels Estats membres de la UE.
 • Ser major d’edat i no superar l’edat establerta de jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxillerat, tècnic o equivalent o superior.
 • Disposar del permís de conduir classe B en vigor.
 • Tenir el nivell C1 de llengua catalana o superior.
 • Tenir el nivell C1 de llengua castellana en cas de no tenir la nacionalitat.
 • Posseir la capacitat física i psíquica adequada per a poder exercir les funcions pròpies del lloc d’agent rural.
 • No tenir antecedents penals ni haver estat separat del servei de qualsevol de les administracions públiques, sota expedient disciplinari.
 • Compromís de portar armes de vigilància sota declaració jurada.

 

Procés selectiu

 

El procés de selecció de les oposicions Agent Rural Generalitat de Catalunya consta d’un total de 4 fases i es farà mitjançant el procediment de concurs oposició.

 

Fase 1: oposició

 

La primera fase correspon a la fase d’oposició, i està composta per 6 proves teòriques i pràctiques. Te les detallem a continuació:

 • Primera prova: En la primera prova els aspirants haureu d’enfrontar-vos a dos exercicis, un qüestionari de 80 preguntes sobre el temari general i específic de l’oposició, i un test aptitudinal que valorarà els processos de raonament i aptituds intel·lectuals de cada participant. La qualificació d’aquests exercicis serà de 35 i 15 punts com a màxim, sent necessari l’obtenció de 17,5 i 7,5 punts per a superar-los.
 • Segona prova: Aquesta prova està dirigida a avaluar la personalitat dels candidats. Per a això, hauràs de respondre una sèrie de preguntes orientades a això. La qualificació final serà d’apte o no apte, i és eliminatòria.
 • Tercera prova: Arriba el moment de les proves físiques. Els exercicis que has de preparar molt bé són els següents: cursa de llançadora, circuit d’agilitat, pressió sobre banc i exercici aquàtic.
 • Quarta prova: Per a poder comprovar el teu nivell d’adequació a les competències professionals hauràs de superar dos exercicis. D’una banda, un o diversos qüestionaris, i per un altre, una entrevista personal. De nou, la qualificació final serà d’apte o no apte, i també serà eliminatòria del procés selectiu.
 • Cinquena prova: La penúltima prova és el reconeixement mèdic per a veure que no posseeixes cap malaltia ni defecte físic que pugui impedir el normal exercici de les funcions del lloc.
Coneixement de les llengues oficials

 

 • Sisena prova: Finalment, en cas de no tenir el nivell C1 de les llengües catalana i castellana, hauràs de presentar-te a les proves que demostrin el coneixement mínim exigit. Pots comprovar amb més detall en què consisteixen aquestes proves en aquest enllaç (Annex 6 de la convocatòria).

 

Fase 2: concurs

 

En la segona fase, la qual no té caràcter eliminatori, sumaràs punts per disposar de les següents titulacions, permisos i currículum:

 • Treballs desenvolupats en el cos d’agent rural Generalitat Catalunya. Fins a 14,12 punts.
 • Titulacions acadèmiques.
 • Títol ACTIC. Punxa aquest enllaç per a obtenir-lo. Fins a 1,5 punts.
 • Certificat C2 de llengua catalana. Fins a 5 punts.
 • Coneixement d’altres idiomes. Fins a 1 punt.
 • Altres llicències d’armes. Fins a 2 punts.
 • Proves superades per a obtenir la condició de personal laboral fix. Fins a 2 punts.

 

Fase 3: Fase formativa

 

Els preseleccionats hauran d’enfrontar-se a un curs formatiu de 530 hores, que tindrà lloc en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La puntuació del curs és de 10 punts, i necessites un mínim de 5 per a aprovar.

 

Fase 4: Període de pràctiques

 

L’últim pas abans de la presa de possessió és el període de pràctiques. Aquest tindrà una durada total de 6 mesos.

 

Oposicions Agent Rural Generalitat de Catalunya

 

Si vols accedir a la categoria d’agent del cos d’agents rurals de la Generalitat, comença a preparar-te. En l’acadèmia Practic, situada en el centre de Barcelona, disposes del millor temari i professorat per a superar les diferents proves selectives.

A més, si no és per a aquesta convocatòria, pots preparar-te d’igual forma, ja que hi ha 300 noves places pendents de convocar en els pròxims anys, tal com podràs comprovar en aquest post.

Per a obtenir més informació sobre les oposicions agent rural Generalitat de Catalunya emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu per a resoldre tots els teus dubtes.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD