fb
Select Page

El dia 11 de juliol del 2023 s’aprova al Consell de Ministres l’oferta d’ocupació pública més gran de la història, amb gairebé 40.000 places per a l’Administració General de l’Estat (AGE).

En concret, 39.574 places incloent-hi llocs d’ingrés lliure i de promoció interna, amb què es reforçaran les plantilles en diferents departaments de l’Administració General de l’Estat, l’Administració de Justícia, el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i les forces armades.

Aquesta oferta d’ocupació pública per al 2023 és un 15,8 % superior a la de l’any passat, i assoleix el tercer rècord consecutiu.examenes-oep-2023

L’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2022 va incloure 15.800 places d’accés lliure i 9.591 places per a promoció interna.

Els sindicats asseguren que és una oferta de feina adequada per satisfer la prestació dels serveis públics. Aquesta OOP tindrà com a objectiu reduir la temporalitat en el sector públic.

Aquesta OOP inclou la convocatòria de 2.000 places per cobrir de manera urgent llocs a l’Administració de la Seguretat Social.

Novetats de l’OOP del 2023

Com a novetats importants, les noves convocatòries dels processos de selecció de l’OOP 2023 hauran de ser publicades abans del 31 de desembre del 2023 i, a més, els processos selectius hauran d’estar culminats en el termini de dos anys des de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública.

Entre els objectius de l’aprovació d’aquesta OOP per al 2023 hi ha crear ocupació neta superant la reposició d’efectius, crear ocupació de qualitat i afavorir l’atracció de talents a l’Administració pública.

Distribució de places

La distribució d’aquestes 39.574 places es conforma de la manera següent:

 • Per a l’Administració General de l’Estat hi ha convocades 29.818 places, 19.900 de les quals de nou ingrés.
 • Per a l’Administració de Justícia, 1.907 places.
 • Per al Cos Nacional de Policia, 2.608 places.
 • Per a la Guàrdia Civil, 2.875 places.
 • Forces armades, 2.141 places.

Del total, seran 27.246 places per al torn lliure, que es divideixen en 18.621 per a la reposició d’efectius i 8.625 per a ocupació neta.

La resta de places, és a dir, 12.328, són per a promoció interna.

No sabrem la data de l’OOP fins que es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat.

Des de Practic us anirem informant dels detalls i les novetats que es publiquin de manera oficial.

Quines oposicions prepara Practic?

El nostre centre, especialitzat en la preparació d’oposicions, us ajudarà a preparar les convocatòries següents:

 • Dins del grup d’Administració de l’Estat, les oposicions a Administratiu de l’Estat i Auxiliar Administratiu de l’Estat.
 • Guàrdia Civil
 • Administració de Justícia amb les oposicions d’Auxili Judicial i Tramitació Processal.
 • Forces Armades, amb les oposicions a Tropa i Marineria.

És una gran oportunitat que heu d’aprofitar i us deixem els requisits necessaris per poder accedir al procés selectiu.

 • Per a les oposicions d’Administratiu de l’Estat cal tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol país membre de la Unió Europea. Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques. Tenir 18 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés a cossos o escales de funcionaris, ni pertànyer al mateix cos o escala a què es presenta i, finalment, posseir el títol de batxiller o tècnic.
 • Per a les oposicions d’Auxiliar Administratiu de l’Estat, els requisits són els mateixos variant l’edat, en aquest cas cal tenir 16 anys fets i estar en possessió del títol de graduat en ESO, FPI o equivalent.
 • Per a les oposicions a Guàrdia Civil cal tenir la nacionalitat espanyola, no estar privat dels drets civils, no tenir antecedents penals, no trobar-se en cap procediment judicial, no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de les administracions públiques, tenir 18 anys fets , posseir l’aptitud psicofísica per cursar els plans d’estudi i les proves de la convocatòria, estar en possessió del permís de conducció de la classe B.
 • Per a les oposicions d’Auxili Judicial cal tenir la nacionalitat espanyola, tenir 16 anys, tenir el títol de graduat en ESO, no patir cap malaltia ni incompatibilitat física o psíquica amb el correcte exercici de les tasques.
 • Per a les oposicions de Tramitació Processal serien els mateixos requisits amb la diferència que cal el títol de batxiller o equivalent.
 • Per a les oposicions de Tropa i Marineria cal tenir la nacionalitat espanyola o ser d’algun dels països que indiqui l’annex de la convocatòria. Tenir 18 anys fets i màxim 29. No tenir antecedents penals. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de les administracions públiques, i estar en possessió de la titulació requerida per a cada plaça.

Practic t’ajuda a aprovar

Si esteu interessats en alguna de les places ofertes, us recomanem començar a preparar-vos ja, per així afrontar el procés selectiu amb èxit i a més estar al corrent de totes les novetats de les convocatòries, dates d’inscripció, dates d’examen, modificacions de temari , etc.

Des de l’acadèmia us informarem de totes les actualitzacions que es vagin publicant de cadascuna de les oposicions.convocatoria-oep-2023

 

Des de Practic, acadèmia especialitzada en la preparació d’oposicions, treballem diàriament per ajudar els nostres alumnes en l’obtenció de la plaça. L’acompanyament en el procés d’aprenentatge de les oposicions és essencial, i hi treballa tota la plantilla de docents de l’acadèmia.

A Practic trobaràs un equip de professionals altament qualificats que et guiaran i acompanyaran en tot moment perquè puguis assolir els teus objectius i superar amb èxit el procés selectiu de les oposicions. A més, comptaràs amb materials didàctics actualitzats i adaptats a les exigències de la convocatòria, així com eines, recursos i diferents mètodes d’estudi per facilitar el teu aprenentatge.

Com veus, és el millor moment per començar a preparar-se, omple el següent formulari perquè un dels nostres assessors especialitzats es posi en contacte amb tu i t’aclareixi tots els dubtes que puguis tenir sobre aquesta gran oferta i les convocatòries consegüents. Segur que hi ha un lloc fix per a tu en aquesta gran convocatòria de l’Administració General de l’Estat.

practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Sol·licita informació gratuïta i sense compromís