fb
Select Page

S’obre el termini per inscriure’s a la nova convocatòria del cos de Bombers de la Generalitat. A partir de demà, 9 de gener, i fins al 5 de febrer (ambdós inclosos), tots els aspirants a bomber en podran emplenar la sol·licitud. El procés de selecció és el de concurs oposició. La convocatòria té un total de 300 places de la categoria de bomber de primera de l’escala tècnica. Per tant, és una gran oportunitat per treballar com a bomber a Catalunya. Ara el que pots fer és preparar-te molt bé per a aquesta convocatòria del 2024. En la nostra acadèmia t’ajudarem a aconseguir la teva plaça i a inscriure’t a aquest procés selectiu.

Pots obtenir informació sobre les bases de la convocatòria i presentar la teva sol·licitud en aquest enllaç.

Prova de coneixements, de caràcter obligatori i eliminatori. Es tracta de respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes durant una
hora i quaranta-cinc minuts. S’aprovarà obtenint un mínim de 5 punts.
Prova física, que consta de 5 exercicis.
Prova d’oficis. Es tracta de fer un circuit de 4 tasques dels oficis sanitari, construcció, fontaneria i electricitat i conducció de vehicles pesants.
Prova d’avaluació psicològica amb 2 exercicis.
Prova mèdica.
Prova de coneixements de llengua catalana i castellana.
Es valora el temps de servei prestat a l’administració pública en la categoria de bomber, bomber voluntari, auxiliar forestal AOF, EPAF, GRAF o TEOC, amb una durada de 1.104 hores de servei efectiu.

El dia a dia d’un bomber

Convocatoria bomberos Generalitat 2023

Un bomber pot tenir un dia a dia molt variat. La majoria dels bombers treballen en torns de 24 hores, seguits de 48 hores de descans. Durant aquests torns, els bombers responen a emergències, fan treballs de prevenció i participen en la formació contínua.

Durant el torn, els bombers poden participar en diverses activitats. Aquestes activitats inclouen la resposta a emergències, la realització de tasques de prevenció, el manteniment d’equips, l’anàlisi d’incendis, el treball en equip i la formació continuada. També poden participar en activitats comunitàries, com ara entrenaments de primers auxilis, xerrades de prevenció d’incendis i visites a escoles.

Algunes de les seves funcions són les següents:

  • Prevenció d’incendis: els bombers de la Generalitat s’encarreguen d’inspeccionar i avaluar edificis, empreses i àrees públiques per identificar possibles riscos d’incendi. També eduquen la comunitat en pràctiques de seguretat contra incendis i sobre com prevenir-los.
  • Extinció d’incendis: una de les principals tasques dels bombers és combatre i extingir incendis. Utilitzen equips especialitzats i tècniques apropiades per controlar i apagar el foc, protegir les persones i minimitzar els danys materials.
  • Rescat de persones: els bombers de la Generalitat intervenen en situacions d’emergència en què les persones estan en perill o atrapades, com ara accidents automobilístics, esfondraments d’edificis o inundacions, entre d’altres. Fan rescats utilitzant eines i tècniques especialitzades per salvar vides.
  • Assistència en situacions de perill: a més dels incendis, els bombers també estan capacitats per respondre a altres perills com fuites de productes químics, despreniments de terra, accidents en altura o en espais confinats, entre d’altres. La seva funció és mitigar els riscos i garantir la seguretat de les persones involucrades.
  • Suport en situacions d’emergència: els bombers de la Generalitat col·laboren amb altres serveis d’emergència, com ara la policia de la Generalitat —Mossos d’Esquadra— i els serveis mèdics, per proporcionar assistència i suport en situacions de desastres naturals, catàstrofes o qualsevol altra situació que requereixi una resposta immediata.
  • Treball comunitari i educació: els bombers també fan activitats de divulgació i educació a la comunitat. Imparteixen xerrades, organitzen demostracions i participen en campanyes de prevenció d’incendis i seguretat, fomentant la conscienciació i la cultura de prevenció entre la població.

Aquestes són només algunes de les funcions que un bomber de la Generalitat pot exercir. Cal destacar que la seva tasca és fonamental per salvaguardar la vida i la propietat de les persones, així com per mantenir la seguretat i el benestar de la comunitat en general.

Requisits dels participants

Els participants han de complir els següents requisits per poder optar al lloc de la convocatòria de bombers de la Generalitat de l’any 2023:

Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea. També poden ser admeses les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors. Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el o la cònjuge d’espanyol o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea.

Edat: tenir fets 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Titulació: posseir el títol de batxillerat o tècnic o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent.

Permís de conducció: tenir el permís de conducció de la categoria C, o permisos equivalents segons la normativa d’homologacions.

Llengua catalana: tenir els coneixements de nivell d’idioma català (C1), equivalent o superior.

Llengua castellana: tenir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma espanyol C1, equivalent o superior, en cas que els participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Taxa d’inscripció: abonar la taxa d’inscripció establerta per al procés de selecció.

Sol·licitud de participació

Convocatoria bomberos Generalitat 2023

El termini d’inscripció és del 9 de gener al 5 de febrer, ambdós inclosos. Des de l’acadèmia t’ajudarem a complimentar la sol·licitud per a la convocatòria d’oposicions a bombers del 2024.

Aquesta sol·licitud de participació s’obté i es presenta exclusivament de forma telemàtica a través de la plataforma Tràmits Gencat, mitjançant el formulari habilitat per al lloc. A la mateixa aplicació es proporcionen les instruccions per completar els tràmits.

Procés selectiu de la convocatòria de bombers de la Generalitat

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:

  1. Fase d’oposició
  2. Fase de concurs
  3. Fase formativa: curs selectiu
  4. Fase de pràctiques

A la primera fase s’hi desenvolupen diferents tipus de proves: prova de coneixements, prova física, prova d’oficis, prova d’avaluació psicològica, prova mèdica i prova de coneixements de llengua catalana i castellana.

Totes les proves de la fase d’oposició es plantegen per fer-les en llengua catalana.

A la fase de concurs es fa la valoració de mèrits per part d’un jurat seleccionat. La puntuació màxima assolible a la fase de concurs és de 20 punts, que correspon al 33 % de la puntuació global de tot el procés selectiu

La puntuació serà de 40 punts a la fase d’oposició i de 20 punts a la fase de concurs.

Posteriorment es farà un curs selectiu d’una durada de 900 hores lectives a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Finalment, els aspirants que hagin passat totes les fases anteriors entraran en el període de pràctiques, en què s’hauran d’enfrontar a situacions reals de treball com a bombers.

Quan cobra un bomber de la Generalitat?

Si vols preparar-te a la nostra acadèmia per a les oposicions a Bomber 2024 has de saber que aquesta professió és de les millors pagades per ser una de les més perilloses, exigents i sacrificades del món laboral. Has de superar unes proves físiques duríssimes i enfrontar-te a un gran nivell de perillositat. Segons la taula de retribució de l’Ajuntament de Barcelona, un bomber cobra 1.684,58 euros mensuals. El complement A per responsabilitat i dificultat tècnica, de 872,01 euros; el complement C per emergència social, de 96,39 euros; el complement D, de 205,73 euros, per perillositat de cossos especials; el complement F, de 231,85, euros per prestar servei 24 hores i el complement G, de 278,60, euros per estar sotmès a jornades superiors a les establertes amb caràcter general o la jornada de les quals inclogui rotacions.

 

Practic t’acompanya en el teu camí cap a la teva plaça

Convocatoria bomberos Generalitat 2023

El primer pas és inscriure’t a la nostra acadèmia per a la pròxima convocatòria de bombers de la Generalitat de Catalunya el 2024.

Som una acadèmia especialitzada en la preparació d’oposicions. T’acompanyarem en tot el procés des que decideixis començar a preparar l’oposició fins que aconsegueixis la teva plaça desitjada.

Treballar com a bomber és molt gratificant, ja que cada dia ajudaràs diferents persones en situacions complexes. Els bombers són servidors públics que cada dia ajuden a fer que les nostres vides siguin més senzilles. Si sempre has somiat ser bomber, és el moment d’aconseguir-ho.

Omple el formulari que et deixem a continuació i un assessor t’explicarà com començar els teus estudis a Practic. Informa-te’n.

practic-barcelona-oposiciones

Consigue tu plaza con Practic

Solicita información Practic Barcelona

Solicita información gratis y sin compromiso

RGPD Llei de Protecció de Dades

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalidad: Proporcionar información sobre nuestros servicios.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos y otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Política de privacidad y RGPD