S’ha convocat la nova convocatòria bomber Generalitat del 2023. El procés de selecció mitjançant el qual es durà a terme és el de concurs oposició. La convocatòria de bombers de la Generalitat compta amb un total de 240 places de la categoria de bomber de primera de l’escala tècnica.

El dia a dia d’un bomber

Convocatoria bomberos Generalitat 2023

Un bomber pot tenir un dia a dia molt variat. La majoria dels bombers treballen en torns de 24 hores, seguits de 48 hores de descans. Durant aquests torns, els bombers responen a emergències, fan treballs de prevenció i participen en la formació contínua.

Durant el torn, els bombers poden participar en diverses activitats. Aquestes activitats inclouen la resposta a emergències, la realització de tasques de prevenció, el manteniment d’equips, l’anàlisi d’incendis, el treball en equip i la formació continuada. També poden participar en activitats comunitàries, com ara entrenaments de primers auxilis, xerrades de prevenció d’incendis i visites a escoles.

Requisits dels participants

Els participants han de complir els següents requisits per poder optar al lloc de la convocatòria de bombers de la Generalitat de l’any 2023:

Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea. També poden ser admeses les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors. Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el o la cònjuge d’espanyol o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea.

Edat: tenir fets 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Titulació: posseir el títol de batxillerat o tècnic o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent.

Permís de conducció: tenir el permís de conducció de la categoria C, o permisos equivalents segons la normativa d’homologacions.

Llengua catalana: tenir els coneixements de nivell d’idioma català (C1), equivalent o superior.

Llengua castellana: tenir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma espanyol C1, equivalent o superior, en cas que els participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Taxa d’inscripció: abonar la taxa d’inscripció establerta per al procés de selecció.

Sol·licitud de participació

Convocatoria bomberos Generalitat 2023

El termini per presentar la sol·licitud de participació en la convocatòria s’obre el 27 de gener acaba el 23 de febrer del 2023.

Aquesta sol·licitud de participació s’obté i es presenta exclusivament de forma telemàtica a través de la plataforma Tràmits Gencat, mitjançant el formulari habilitat per al lloc. A la mateixa aplicació es proporcionen les instruccions per completar els tràmits.

Procés selectiu de la convocatòria de bombers de la Generalitat

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:

  1. Fase d’oposició
  2. Fase de concurs
  3. Fase formativa: curs selectiu
  4. Fase de pràctiques

A la primera fase s’hi desenvolupen diferents tipus de proves: prova de coneixements, prova física, prova d’oficis, prova d’avaluació psicològica, prova mèdica i prova de coneixements de llengua catalana i castellana.

Totes les proves de la fase d’oposició es plantegen per fer-les en llengua catalana.

A la fase de concurs es fa la valoració de mèrits per part d’un jurat seleccionat. La puntuació màxima assolible a la fase de concurs és de 20 punts, que correspon al 33 % de la puntuació global de tot el procés selectiu

La puntuació serà de 40 punts a la fase d’oposició i de 20 punts a la fase de concurs.

Posteriorment es farà un curs selectiu d’una durada de 900 hores lectives a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Finalment, els aspirants que hagin passat totes les fases anteriors entraran en el període de pràctiques, en què s’hauran d’enfrontar a situacions reals de treball com a bombers.

Practic t’acompanya en el teu camí cap a la teva plaça

Convocatoria bomberos Generalitat 2023

Inscriu-te a la nova convocatòria de bombers de la Generalitat de Catalunya, una de les 240 places serà teva amb l’ajuda de Practic.

Som una acadèmia especialitzada en la preparació d’oposicions. T’acompanyarem en tot el procés des que decideixis començar a preparar l’oposició fins que aconsegueixis la teva plaça desitjada.

Treballar com a bomber és molt gratificant, ja que cada dia ajudaràs diferents persones en situacions complexes. Els bombers són servidors públics que cada dia ajuden a fer que les nostres vides siguin més senzilles. Si sempre has somiat ser bomber, és el moment d’aconseguir-ho.

Omple el formulari que et deixem a continuació i un assessor t’explicarà com començar els teus estudis a Practic. Informa-te’n.

practic-barcelona-oposiciones

Consigue tu plaza con Practic

Solicita información Practic Barcelona

Solicita información gratis y sin compromiso

RGPD Llei de Protecció de Dades

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalidad: Proporcionar información sobre nuestros servicios.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos y otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Política de privacidad y RGPD