S’han convocat les places per a les diferents convocatòries de les oposicions de l’Administració pública el 2023. És el moment d’opositar a auxiliar administratiu i a administratiu de l’Estat.

Es convoquen 1.150 places per a administratiu de l’Estat i 4.652 places per a auxiliar administratiu de l’Estat, un total de 5.802 places per a l’Administració pública.

Administració Pública de l’Estat

Auxiliar administratiu de l’Estat: els auxiliars administratius de l’Estat són empleats que fan tasques administratives bàsiques per al Govern. Aquestes tasques inclouen el maneig de documents, la preparació d’informes, la gestió de documents i la realització de tasques relacionades amb la gestió de recursos humans, financers i d’arxius.

Administratiu de l’Estat: els administradors de l’Estat fan tasques administratives complexes i específiques. Aquestes tasques inclouen l’elaboració de pressupostos, la implementació de plans d’acció, la realització d’estudis d’impacte, l’elaboració de reglaments, la preparació d’estratègies i l’assessorament en temes relacionats amb la gestió de recursos humans, financers i d’arxius. A més, els administradors de l’Estat tenen més responsabilitat en prendre decisions i en assessorar els responsables polítics.

Podràs treballar en diferents zones d’Espanya, decidint si vols treballar prop d’on vius actualment o provar de començar una nova vida en una província d’Espanya.

Convocatòria oposicions de l’Administració pública 2023

En aquesta nova convocatòria trobem la següent distribució de places:

Auxiliar administratiu de l’Estat: 1.150 places, 89 de les quals són de la quota de discapacitat.

Administratius de l’Estat: 4.652 places, 319 de les quals són de la quota de discapacitat.

La inscripció a aquesta convocatòria s’obrirà el 30 de gener i tindràs de termini fins al 24 de febrer del 2023.

Convocatoria-administrativo y-auxiliar-administrativo-Estado (1)

 

 

Requisit de l’oposició

Per poder accedir a aquestes oposicions caldrà que compleixis els requisits següents:

Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o nacionalitat d’algun dels tractats internacionals celebrats per la UE i ratificats per l’Espanya.

Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.

Edat: en el cas d’administratiu de l’Estat, tenir fets 18 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa. L’edat mínima per a auxiliar administratiu de l’Estat és de 16 anys.

Habilitació: no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés a cossos. o escales de funcionaris, ni pertànyer al mateix cos o escala a què es presenta.

Titulació: estar en possessió o en condicions d’obtenir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds el títol de batxiller o tècnic per accedir al lloc d’administratiu de l’Estat. Per a auxiliar administratiu de l’Estat cal presentar el títol de l’ESO.

Proves d’accés

Administratiu de l’Estat

Convocatoria-administrativo y-auxiliar-administrativo-Estado copia

El procés de selecció estarà format per un únic exercici amb dues parts diferents.

  • La primera part és un qüestionari d’un màxim de 70 preguntes que s’han de contestar per escrit.
  • La segona part consisteix a contestar un supòsit pràctic que cal triar entre dos proposats pel comitè de l’examen.

El temps establert per poder fer l’exercici és de 100 minuts.

Auxiliar administratiu de l’Estat

Segons les dades de les darreres convocatòries, el procés selectiu serà de la següent forma:

El procés selectiu consta d’un únic examen tipus test, que té dos exercicis, amb la següent estructura:

La primera part es compon de 60 preguntes tipus test, que es distribueixen en 30 preguntes sobre qüestions jurídiques del temari i 30 preguntes més de caràcter psicotècnic.

La segona part es compon de 50 preguntes relacionades amb el bloc II del temari.

La durada de la prova serà de 90 minuts.

Practic t’ajuda a aconseguir la teva plaça fixa.

Si t’animes a treballar a l’Administració pública aquest és el moment. Apunta’t a l’acadèmia Practicbcn i una d’aquestes places fixes serà teva.

Tenim professors altament capacitats, temari totalment actualitzat i fem tests i simulacres perquè vagis molt preparat el dia de l’examen.

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu per resoldre tots els teus dubtes. Aprofita aquesta oportunitat única!

5.802 places estan esperant, i una d’elles serà teva.

practic-barcelona-oposiciones

Consigue tu plaza con Practic

Solicita información Practic Barcelona

Solicita información gratis y sin compromiso

RGPD Llei de Protecció de Dades

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalidad: Proporcionar información sobre nuestros servicios.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos y otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Política de privacidad y RGPD