fb

Qui no recorda amb gran afecte i admiració algun dels seus professors i mestres? Els millors sempre deixaran una gran empremta en els seus alumnes per a tota la vida i són figures realment valorades. Aquesta feina requereix gran paciència i compromís; però, alhora, reporta enormes satisfaccions. Si aquesta és la teva vocació, t’expliquem com pots ser mestre o professor a Barcelona.

 

Com ser mestre o professor a Barcelona

Per exercir com a docent en les diferents etapes educatives cal superar unes oposicions. Les diferents oposicions per a mestre i professor a Barcelona a què pots optar són múltiples, però ens centrarem en les oposicions de mestre d’educació infantil, mestre d’educació primària i professor d’educació secundària obligatòria.

Depenent del nivell educatiu a què vulguis opositar, el temari és diferent, però sempre s’avaluen tant els coneixements generals del candidat com la capacitat per planificar i desenvolupar activitats didàctiques.

Com ser mestre d’educació infantil

como ser profesor o maestro en barcelona

Per ser mestre d’educació infantil, has de superar un concurs oposició.

Aquesta etapa comprèn nens d’entre 3 i 6 anys i el mestre planifica, duu a terme i avalua les activitats educatives que promouen el desenvolupament integral dels alumnes en aquesta primera etapa de la seva formació.

Funcions del mestre d’educació infantil:

  • Planifica i desenvolupa activitats educatives que fomenten el desenvolupament cognitiu, físic, emocional i social dels alumnes, adaptant-les a les necessitats i a les característiques particulars.
  • Treballa en equip amb altres professionals (pedagogs, psicòlegs i especialistes en educació especial) per garantir una atenció integral i de qualitat.
  • Estableix una relació de comunicació i confiança amb les famílies, informant-los del desenvolupament i evolució de cada alumne i de les activitats que es fan a l’aula.
  • Avalua i estableix estratègies, identificant les fortaleses i les debilitats de cada alumne potenciant-ne l’aprenentatge, tenint en compte les característiques de cada nen i adaptant l’ensenyament a les seves necessitats i ritmes d’aprenentatge.
  • És el garant de la seguretat i el benestar dels seus alumnes.

Procés selectiu per ser mestre d’educació infantil a Barcelona

En primer lloc, has de tenir el títol de Grau en Educació Infantil o la diplomatura de Magisteri amb l’especialitat en Educació Infantil.

Després hauràs de superar una prova de nivell de català, ja que és la llengua vehicular en el sistema educatiu de Catalunya.

Posteriorment, hauràs de passar la fase d’oposició i la fase de concurs. Un cop superades totes dues, tindràs un període de prova.

Fase d’oposició:

Hauràs de superar dues proves eliminatòries.

La primera consta d’una presentació oral davant el tribunal d’una programació didàctica i de la preparació i l’exposició oral d’una unitat didàctica.

La segona prova és pràctica i es valoren els coneixements específics de l’especialitat a què es presenta l’opositor i consta d’una prova pràctica i del desenvolupament d’un tema.

Fase de concurs

A aquesta fase s’hi accedeix només si s’ha aprovat la fase de l’oposició i l’aspirant hi ha d’al·legar els mèrits corresponents.

Com ser mestre d’educació primària

como ser profesor o maestro en barcelona

Una altra opció és l’oposició a mestre d’educació primària.

Aquests mestres treballen amb alumnes d’entre 6 i 12 anys, proporcionant-los una educació de qualitat en què adquireixen els coneixements, les habilitats i els valors que els permetran desenvolupar-se plenament.

Principals tasques dels mestres de primària

  • Planificació i organització d’activitats educatives que es desenvoluparan a l’aula, adaptació de les metodologies pedagògiques i didàctiques a les necessitats dels estudiants i seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge.
  • Fomentar la integració dels estudiants amb necessitats especials a l’aula i garantir que tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats d’aprenentatge, independentment del seu origen socioeconòmic o cultural, en col·laboració amb famílies i altres professionals.

Com són les oposicions a mestre d’educació primària a Barcelona

Igual que els mestres d’educació infantil, també s’hi accedeix a través del concurs oposició i, igual que els anteriors, també cal fer una prova en què es demostri el coneixement del català.

Fase d’oposició

A la fase d’oposició hauràs de superar dues proves:

La primera prova té dues parts: la presentació oral davant del tribunal d’una programació didàctica i la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica.

També consta de dues parts la segona prova: per una banda, hauràs de fer un supòsit pràctic i després el desenvolupament per escrit d’un tema.

Fase de concurs

Quan ja hagis superat la fase anterior, podràs demostrar els teus mèrits i, un cop superat tot, començaràs el període de prova.

Com ser professor d’educació secundària

como ser profesor o maestro en barcelona

Els professors d’educació secundària són figures fonamentals en l’ensenyament dels joves de 12 a 16 anys a Catalunya. Aquests docents tenen la responsabilitat de guiar i acompanyar els estudiants en una etapa crucial de la seva vida, en què s’estan formant com a persones i definint el seu futur acadèmic i professional.

La importància dels professors d’educació secundària rau en la seva capacitat de motivar i inspirar els joves i de transmetre’ls els coneixements i les habilitats necessaris per afrontar els desafiaments que els oferirà el futur.

A més, els professors de secundària emprenen la tasca de fomentar valors com ara el respecte, la tolerància, la responsabilitat i el treball en equip, entre d’altres, que són fonamentals per a la convivència i la construcció d’una societat més justa i equitativa.

Les responsabilitats a l’aula d’un professor de secundària

  • Preparar i planificar les classes d’acord amb el currículum i les necessitats dels estudiants, seleccionant i organitzant els continguts i les activitats i dissenyant estratègies didàctiques que permetin als estudiants comprendre i aplicar els conceptes i les habilitats.
  • Avaluar els alumnes dissenyant i aplicant proves i exàmens que mesuren el progrés i el nivell de coneixement.
  • Mantenir una comunicació constant i efectiva amb els pares i tutors dels alumnes, per informar-los sobre l’exercici acadèmic i el comportament dels joves i rebre retroalimentació i suggeriments que els permetin millorar la seva tasca educativa.

Desenvolupament del concurs oposició dels professors d’ensenyament secundari

Com en els anteriors, cal demostrar el coneixement de la llengua catalana i de la castellana. I, igualment, una vegada superades totes les proves, l’opositor haurà de passar un període de prova abans d’incorporar-se a la plaça.

Proves de la fase d’oposicio

A la primera prova tindràs dues parts: primerament hauràs de defensar la presentació d’una programació didàctica i la segona part consta de la preparació i l’exposició oral davant el tribunal d’una unitat didàctica.

Després tindràs una altra prova que també consta de dues parts, en què s’avaluaran conjuntament els coneixements específics de l’especialitat a què et presentes mitjançant un cas pràctic i el desenvolupament d’un tema.

Mèrits de la fase de concurs

Si has superat totes les proves anteriors podràs presentar els teus mèrits en aquesta fase de concurs i, després d’un període de prova, tindràs la teva plaça assegurada.

maestros-cat

 

Prepara les teves oposicions de mestre i professor amb Practic

A Practicbcn tens l’oportunitat de preparar-te tant per a mestre d’educació infantil i primària com per a professor d’educació secundària i pertànyer a una acadèmia de referència amb una llarga trajectòria en la preparació d’oposicions.

El suport i la formació que et donaran els nostres professors, així com els temaris actualitzats i la formació continuada que rebràs, és una de les nostres millors qualitats.

A més, ens trobaràs al centre de Barcelona, per la qual cosa hi podràs accedir des de qualsevol punt amb total facilitat. I, si no pots assistir a les classes presencials, comptem amb una Aula Virtual on podràs formar-te de la mateixa manera que si estudiessis de forma presencial.

No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i te n’informarem de manera gratuïta i sense cap compromís.

practic-barcelona-oposiciones

Consigue tu plaza con Practic

Solicita información Practic Barcelona

Solicita información gratis y sin compromiso

RGPD Llei de Protecció de Dades

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalidad: Proporcionar información sobre nuestros servicios.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos y otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Política de privacidad y RGPD