Atenció opositors! Demà 7 d’abril comença el termini per inscriure’s a la nova convocatòria d’Auxiliar Administratiu Barcelona.

Es convoquen 320 noves places per al cos. Pots inscriure’t fins al 26 d’abril.

A més, el sistema de selecció de la convocatòria serà de concurs oposició, reservant 21 places per persones amb discapacitat.

Vols saber si estàs fet per ser Auxiliar Administratiu a Barcelona? Coneix totes les novetats de la convocatòria en aquest post!

 

Publicada en el DOGC la convocatòria de 320 places d'Auxiliar Administratiu a Barcelona. Click To Tweet

 

Com presentar la sol·licitud d’Auxiliar Administratiu Barcelona?

 

Pots presentar la sol·licitud de manera ràpida i senzilla. Per a això hauràs de tramitar la sol·licitud de manera telemàtica a través de la pàgina web de l’ajuntament.

D’aquesta manera, dins de la web has d’accedir a l’apartat d’oferta pública i accedir al tràmit de sol·licitud telemàtica de la convocatòria d’Auxiliar Administratiu Barcelona.

Dins del termini d’inscripció podràs accedir a la teva sol·licitud tantes vegades com necessitis, a més de canviar-la si és necessari.

 

Pagament de la taxa d’inscripció

 

Finalment, abans de finalitzar la sol·licitud de participació, has de pagar les taxes d’inscripció.

En aquest cas, les taxes d’examen són 16,12€ si t’inscrius de manera telemàtica o 32,24€ si decideixes presentar la sol·licitud presencialment.

 

Requisits per convertir-te en Auxiliar Administratiu de Barcelona

 

En primer lloc, per poder participar en aquesta convocatòria, com aspirant hauràs de complir una sèrie de requisits bàsics.

És a dir, l’incompliment d’algun d’ells suposarà l’expulsió directa del procés selectiu:

 • Tenir nacionalitat espanyola, ser membre de la Unió Europea o tenir el permís de residència i treball.
 • Capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.
 • Haver complert 16 anys i no estar en edat forçosa de jubilació.
 • Obtenir el títol de graduat en ESO, equivalent o superior.
 • No ser funcionari de carrera contractat per l’ajuntament de Barcelona.
 • Tampoc tenir antecedents penals ni haver estat separat del servei de qualsevol de les administracions públiques, sota expedient disciplinari.

 

Com es desenvoluparà la convocatòria?

auxiliar-administratiu-barcelona

Una vegada acabat el termini d’inscripció, l’organització publicarà una llista provisional dels candidats admesos.

Pot ser que no et trobis entre els participants acceptats, tindràs un termini de deu dies per reclamar, i esmenar els errors comesos en la inscripció.

Quan acabi el termini per a corregir els errors, sortirà la llista definitiva. Finalment, només hauràs d’esperar que es publiqui en la web de l’ajuntament, el dia, l’hora i la localització de les proves selectives.

 

Procés selectiu de les oposicions d’Auxiliar Administratiu Barcelona

 

El procés selectiu d’Auxiliar Administratiu Barcelona es compon de tres fases:

 • Fase d’oposició
 • Concurs de mèrits
 • Fase de formació pràctica selectiva

 

Fase d’oposició

 

En primer lloc, t’enfrontaràs a quatre proves, totes elles obligatòries i eliminatòries.

La puntuació total de la fase serà la suma de les puntuacions que obtinguis en la primera i en la segona prova. Ja que la resta simplement es qualificaran d’apte o no apte.

 

Primera prova: prova de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

 

En aquesta prova hauràs de resoldre un qüestionari de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el temari.

D’una banda, cada pregunta tindrà quatre respostes alternatives, de les quals només una és la correcta. A més les respostes errònies en aquest test et descomptaran punts.

La prova és obligatòria i eliminatòria, i podràs obtenir una puntuació màxima de 30 punts. Si no arribes a 15 punts, quedaràs automàticament eliminat del procés selectiu.

 

Segona prova: prova d’ofimàtica (obligatòria i eliminatòria)

 

Aquesta prova consisteix a respondre 100 preguntes tipus test. Igual que la prova anterior has de contestar preguntes relacionades amb el temari. En aquest cas relacionades amb ofimàtica.

Cada pregunta tindrà quatre respostes alternatives, de les quals només una és la correcta.

Tota resposta en la qual t’equivoquis restarà punts de la teva nota final.

La prova, igual que la primera, suma fins a 30 punts, quedant fora de la convocatòria tot aspirant que no arribi als 15 punts mínims.

 

Tercera prova: coneixements de la llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

 

Per accedir al cos d’Auxiliar Administratiu de Barcelona has de tenir un nivell mínim C1 de català o superior.

Si pots acreditar a través d’un títol oficial el teu nivell de la llengua, estaràs exempt de realitzar la prova.

L’examen es divideix en dues parts:

 • Primera part. S’avaluarà el teu domini de l’expressió escrita. Per a això hauràs de realitzar una redacció de 180 paraules. El coneixement de gramàtica i vocabulari s’avaluarà a través d’una sèrie d’exercicis.
 • Segona part. Aquesta part avaluarà la teva expressió oral. Per tant hauràs de llegir davant el tribunal un text o realitzar una exposició sobre un dels temes generals d’actualitat.

La durada màxima és de 90 minuts la primera part i 10 minuts la segona.

La classificació d’aquesta prova serà d’apte o no apte.

 

Quarta prova: coneixements de la llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

 

En aquest examen només tindran l’obligació de presentar-se aquells participants que no disposin de nacionalitat espanyola.

Si ets estranger hauràs de realitzar una redacció de 200 paraules mínim i mantenir una conversa amb el tribunal de classificació.

La prova consta de 45 minuts de redacció i 15 minuts de conversa. I la classificació que pots obtenir és d’apte o no apte.

 

Fase de concurs

 

La segona fase de la convocatòria d’Auxiliar Administratiu Barcelona no té caràcter eliminatori.

Per aconseguir passar a la següent fase, has d’aprovar totes les proves de la fase d’oposició.

En elles se sumaran més punts a la teva primera nota sobre la base de la teva experiència professional i acadèmica:

 • Experiència professional (màxim 28 punts)
 • Formació acadèmica (màxim 2 punts)

Si vols conèixer quant puntua dins de cada espai, accedeix a les bases de la convocatòria.

Una vegada finalitzada la fase de mèrits, seran seleccionats els primers 320 aspirants.

La selecció anirà basant-se en les notes més altes obtingudes. Sent el primer, el que millor nota obtingui amb la suma de la fase d’oposició i de concurs.

 

Fase de formació pràctica selectiva

 

Si aconsegueixes estar dins de les 320 persones, hauràs de realitzar dos mesos de pràctiques abans d’incorporar-te al cos d’Auxiliar Administratiu Barcelona.

Durant aquests dos mesos s’avaluaran les teves actituds i aptituds en la gerència de persones i el desenvolupament organitzatiu.

En finalitzar el procés de pràctiques, seràs declarat pel Tribunal apte o no apte. En cas d’obtenir un no apte estaràs fora del procés selectiu.

Durant les pràctiques adquiriràs la categoria de funcionari en pràctiques sent remunerades amb el sou corresponent a la categoria del lloc.

 

Prepara’t per ser Auxiliar Administratiu de Barcelona a Pràctic!

 

Si vols accedir al cos d’Auxiliar Administratiu Barcelona, comença JA a preparar-te.

En la nostra acadèmia d’oposicions, Pràctic, situada en el centre de Barcelona, disposaràs del millor temari i professorat per superar les diferents proves selectives.

Aconsegueix totes les eines per aprovar l’oposició, compta amb el millor professorat, material didàctic i recursos addicionals per aconseguir-ho.

Emplena el següent formulari i t’informarem de tot el que necessites per aconseguir la teva plaça en l’Administració.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD

Estaremos encantados de ayudarte

¡Muchas gracias! Uno de nuestros asesores te informará muy pronto.