Hi ha una nova Convocatòria Mossos d’Esquadra per al 2023, amb un total de 850 places per cobrir aquest lloc. S’ha obert el termini d’inscripció d’aquesta convocatòria per al 2023, tens fins al 13 de febrer per inscriure-t’hi.

Els Mossos d’Esquadra són la policia autonòmica de Catalunya. S’encarreguen de prestar serveis de seguretat ciutadana als ciutadans de Catalunya.

 

La feina d’un mosso d’esquadra

Convocatoria-mossos-2023

L’objectiu dels Mossos d’Esquadra és treballar per prevenir i reduir la delinqüència a l’àrea i mantenir l’ordre públic. Tenen un ampli ventall de responsabilitats i poden exercir tasques com patrullar en vehicles o a peu, fer investigacions, donar assistència a la població i respondre a incidents de seguretat pública.

Els Mossos d’Esquadra han de tenir una capacitat d’adaptació alta i bones habilitats de comunicació i per treballar en equip.

Els Mossos d’Esquadra treballen a tot Catalunya, exercint la seva tasca en diferents àrees, com ara seguretat ciutadana, atenció al ciutadà, seguretat viària, serveis tècnics i de recerca, entre d’altres. Són presents a la majoria dels municipis de la comunitat autònoma, i també tenen una presència a l’estranger, en països com França, Suïssa, Itàlia i Portugal.

 

Requisits de l’oposició

 

Les oposicions per unir-se als Mossos d’Esquadra se celebren anualment. La convocatòria es publica al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya (BOGC).

Per presentar-se a l’oposició cal complir una sèrie de requisits, entre els quals:

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Haver fet els 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa
 • Tenir el títol de batxiller, tècnic o equivalent
 • Posseir el permís de conducció de classe B
 • Tenir l’aptitud psicofísica adequada per a l’exercici de la funció policial i no tenir cap de les exclusions mèdiques que s’incloguin a la convocatòria
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per exercir càrrecs públics per resolució judicial ferma
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes
 • Compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada

Des de la darrera convocatòria ja no s’exigeix altura mínima en aquesta oposició.

 

Sistema de selecció

 

El sistema de selecció de la convocatòria és el de concurs oposició. La convocatòria consta de quatre fases:

 • Primera fase: oposició
 • Segona fase: concurs
 • Tercera fase: formació
 • Quarta fase: pràctiques

Fase d’oposició

Convocatoria-mossos-2023 copia

La fase d’oposició es compon de quatre proves.

A la primera part hi ha diverses subproves: prova de coneixements, prova aptitudinal i prova de coneixement d’idiomes.

La segona part són tres exercicis per valorar les aptituds físiques dels aspirants: circuit d’agilitat, pressió sobre banc i carrera de llançadora.

La tercera part tracta de mesurar l‘adequació psicoprofessional dels aspirants.

La quarta part és una prova sobre els coneixements de la llengua catalana.

 

Fase de concurs

 

Dins la fase de concurs es valoren com a mèrit els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) establerts pel Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, i els certificats declarats equivalents, fins a un màxim d’1,5 punts.

 

Fase de formació

 

Aquesta fase consisteix a superar un curs selectiu de formació bàsica per a policies de durada no superior a 1.350 hores. Aquest curs avalua les competències tècniques i les competències clau determinades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

 

Fase de pràctiques

 

Seran convocades a la realització de la fase de pràctiques les persones participants que hagin estat aptes a la fase de formació. Si han estat aptes a la fase de formació més de 850 persones, el tribunal qualificador confeccionarà una llista amb totes les persones aptes a la fase de formació de més a menys puntuació total de la convocatòria i seran convocades a la fase de pràctiques les 850 persones millor classificades.

 

Inscripció a la convocatòria

 

El termini d’obertura de la convocatòria és des del dia 17 de gener fins al 13 de febrer del 2023.

Es tracta de la convocatòria més gran per a aquest lloc des de l’any 2009, per la qual cosa és una oportunitat que no pots desaprofitar.

 

Passos per a la inscripció

 

A continuació, et compartim els passos que has de seguir per a la teva inscripció a la convocatòria:

 1. Descarregar el formulari. Pot presentar-se sense tenir una identificació digital, però en aquest cas has d’emplenar les teves dades personals.
 2. Un cop obert, emplena les dades sol·licitades, valida-les i guarda el document al teu ordinador. No cal que signis el formulari.
 3. A la web de tràmits selecciona “Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda” i adjunta la sol·licitud.
 4. És recomanable marcar l’opció “Rebre avisos per correu electrònic”, perquè així t’arribarà l’avís que s’ha rebut correctament la teva sol·licitud.
 5. Finalment hauràs de fer el pagament de la taxa dins el termini de presentació de sol·licituds. Hi ha dues opcions de pagament: en línia amb targeta bancària o amb carta de pagament.

Prepara-t’hi amb Practic

 

A Practic oferim un programa de preparació per a les oposicions de Mossos d’Esquadra que inclou una formació completa així com també un seguiment personalitzat amb els professors de pràctiques de l’acadèmia.

El nostre programa està dissenyat per oferir als alumnes una òptima preparació per a l’examen. Comptem amb un equip de professors altament qualificats, que s’encarregaran de guiar els alumnes durant tot el procés de preparació; des de l’anàlisi dels temaris fins a la realització de simulacres d’examen.

A més, els alumnes tindran accés a una gran varietat de materials d’estudi. Per tots aquests motius, Practic és la millor opció per a aquells que es vulguin preparar de la millor manera per a les oposicions de Mossos d’Esquadra

practic-barcelona-oposiciones

Consigue tu plaza con Practic

Solicita información Practic Barcelona

Solicita información gratis y sin compromiso

RGPD Llei de Protecció de Dades

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalidad: Proporcionar información sobre nuestros servicios.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos y otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Política de privacidad y RGPD