La llarga espera ha acabat, s’obre la nova convocatòria d’oposicions de Mossos d’Esquadra 2021 amb un total de 435 places.

El termini de presentació d’instàncies comença avui, dilluns 18 de gener, i finalitza el 12 de febrer de 2021. Vols conèixer tota la informació necessària per poder inscriure’t en aquesta convocatòria? A continuació, t’ho expliquem!

 

Convocades 435 places per al cos de Mossos d'Esquadra. Llegeix el post per assabentar-te de tots els detalls de la convocatòria: inscripció, requisits i proves. Click To Tweet

 

Convocades 435 places per al cos de Mossos d’Esquadra.

 

La nova convocatòria s’obre per a cobrir 435 places de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra. Els llocs de treball estan compresos al llarg de tot el territori Català.

La mesura més nova dins d’aquesta convocatòria és fer més igualitària la presència de dones i homes dins del cos. Volent augmentar la xifra femenina, que actualment està en un 21%. Pel que quan un aspirant home i una aspirant dona estiguin empatats en aptituds, es concedirà el lloc o l’avantatge a l’aspirant femenina.

D’altra banda, recordar que el sistema de selecció de la convocatòria és d’oposició lliure. La selecció consta de tres fases: oposició, formació i pràctiques.

 

Requisits generals per participar en la convocatòria

 

Els requisits no han canviat la seva base en els últims anys, per la qual cosa són similars a les convocatòries anteriors. Els requisits que has de complir per poder presentar-te a les oposicions de Mossos d’Esquadra 2021 són els següents:

 • Estar en possessió de la nacionalitat espanyola.
 • Ser major d’edat, però no superar l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de Batxillerat, Tècnic o equivalent (els títols obtinguts a l’estranger hauran d’homologar-se).
 • Posseir aptituds psicofísiques òptimes per al correcte acompliment de les obligacions del lloc. A més de no estar inclòs en cap de les causes d’exclusió mèdica.
 • No tenir antecedents penals, ni estar inhabilitat per a les funcions públiques.
 • Compromís de portar armes i d’utilitzar-les, si és necessari, mitjançant declaració jurada.
 • Permís de conduir classe B o equivalent.

Aquests requisits han de mantenir-se fins que aconseguiu adquirir el vostre lloc com a funcionari.

No obstant això, en el cas del permís de conduir, no és necessari tenir-lo a l’inici de la convocatòria, però si ha d’obtenir-se abans que comenci el termini de presentació de l’acreditació de documents.

Els participants que no compliu amb algun dels requisits, sereu exclosos de la convocatòria.

 

Participació en les oposicions a Mossos d’Esquadra 2021

oposicions-mossos-desquadra-2021

Haureu de tramitar la sol·licitud de participació de manera telemàtica accedint a aquesta direcció. En aquesta trobareu un formulari habilitat en el qual haureu de seguir les instruccions que se us proporciona.

Només es pot presentar una sol·licitud a les oposicions de Mossos d’Esquadra 2021, per això si necessiteu realitzar qualsevol correcció, heu d’efectuar una petició genèrica al Registre electrònic de la Generalitat, accedint en aquest enllaç.

La petició ha de dirigir-se al Departament d’Interior, amb l’assumpte d’“Accés Mosso/a 46/21”.

Com hem dit al principi, el termini que teniu per lliurar la sol·licitud dura fins al 12 de febrer de 2021, inclusivament.

 

Taxa d’inscripció

 

L’import a abonar com a taxa d’inscripció seran 35,75€, aquest pot variar segons algunes excepcions. Ho podeu consultar en la publicació oficial. Ho podeu consultar en la publicació oficial. A més, també podreu comprovar si esteu exempts de pagar.

Hi ha dos mètodes de pagament de la taxa d’inscripció:

 • En línia: a través de targeta bancària.
 • Carta de pagament: en realitzar la inscripció hauràs de descarregar la carta de pagament, i abonar la taxa en els caixers automàtics de qualsevol oficina de CaixaBank.

El pagament de les taxes s’ha d’efectuar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas que no sigueu seleccionats en aquesta convocatòria, el pagament no us serà retornat.

 

Desenvolupament de les oposicions a Mossos d’Esquadra 2021

 

Fase d’oposició

 

Al mes que finalitzi el termini d’inscripció, es presentarà la llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria.

L’endemà de publicar-se aquesta llista, començarà un termini de 10 dies hàbils perquè aquells candidats exclosos puguin modificar les seves inscripcions en cas que els falti alguna dada per emplenar correctament, o hagin comès alguna equivocació.

Després es publicarà en el DOGC la llista definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria.

En el cas que us trobeu en el grup dels exclosos, se us informarà dels motius d’aquesta expulsió.

També es publicarà en aquesta llista la data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova de les oposicions a Mossos d’Esquadra 2021. Aquesta serà la prova de coneixements.

La data i hora de la prova física serà comunicada pel tribunal qualificador. Ho publicaran juntament amb els resultats de la primera prova.

Després d’aquestes dues primeres proves, els 1.900 primers participants amb millors resultats, passaran a realitzar una prova psicotècnica i una prova de coneixements de la llengua catalana.

Una vegada acabat el procés d’oposició, començarà la fase d’acreditació de requisits.

 

Fase de formació

 

En la segona fase haureu de superar un curs selectiu de formació bàsica per policies. Allí us avaluaran les competències tècniques i les competències clau que determina l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Si ja heu realitzat el curs o un similar, no és necessari passar per aquesta fase de formació.

Durant aquesta fase, els participants començareu a rebre una petita retribució, ja que se us considera funcionaris en pràctiques, encara que sigueu tractats com alumnes.

 

Fase de pràctiques

 

Només els que aprovin la fase de formació com a aptes, podran realitzar les pràctiques. Entraran en aquesta fase les 435 persones millor classificades. En el cas d’empat, els criteris de desempat són:

 • En primer lloc, prioritat de dona enfront d’home.
 • Després, major puntuació obtinguda en la fase de formació.
 • Finalment, major puntuació obtinguda en la primera prova de la fase d’oposició.

 

Nomenament de funcionaris

 

Un cop avaluats en el procés de pràctiques, el tribunal qualificador publicarà una llista definitiva en el DOGC on es nomenarà els participants que han aconseguit aprovar les oposicions a Mossos d’Esquadra 2021. I passaran a ocupar un lloc oficial en el cos.

 

Aprova les oposicions a Mossos d’Esquadra 2021 amb Pràctic Bcn

 

T’agradaria aconseguir una de les 435 places? No et mentirem, és un lloc molt disputat, per la qual cosa no sols necessitaràs aprovar l’oposició sinó aconseguir una de les millors notes.

Per a això, és fonamental una bona preparació, amb professionals que guiïn el teu camí i treguin el millor de tu mateix.

Si és el que cerques, no dubtis a inscriure’t a Pràctic, la teva acadèmia d’oposicions de Barcelona que millor prepara les oposicions de Mossos d’Esquadra.

Vols estar un pas més prop de ser Mosso? Emplena el següent formulari sense compromís, i rep tota la informació que necessites.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD